Jak Siemens Xcelerator pomáhá českému start-upu

Jak Siemens Xcelerator pomáhá českému start-upu

06. 09. 2023

Firma 24 VISION je příkladem úspěšného českého start-upu, kterému se podařilo vyvinout produkt a řešení v oboru vizuální inspekce v automobilovém průmyslu, jaké na trhu chybělo. 24 VISION využívá pro své řešení Siemens technologie, včetně platformy Industrial Edge, a nabízí je zákazníkům do celého světa prostřednictvím Siemens Xcelerator tržiště.

Historie firmy 24 VISION se začala psát v roce 2015, kdy její zakladatelé začali řešit problematiku vizuální inspekce v automobilovém průmyslu, konkrétně testování palubních desek. Tehdy na vlastní kůži poznali limity klasických metod vizuální inspekce a uvědomili si, jak obrovský potenciál spočívá ve využití neuronových sítí. „Začali jsme se proto umělé inteligenci intenzivně věnovat a v následujících letech jsme celý produkt převedli na neuronové sítě,“ konkretizuje Martin Hriško, ředitel 24 VISION. V roce 2019 došlo k založení spin-offu z mateřské firmy, kdy se vyčlenilo celé softwarové vývojové oddělení a založila se nová firma. „Tím jsme fakticky vstoupili do start-upového světa a otevřeli novou kapitolu našeho podnikání,“ doplňuje Martin Hriško. „Aktuálně jsme již v seedovém kole, kde je hlavním úkolem škálování produktu, tzn. přizpůsobit produkt tak, aby byl co nejlépe nasaditelný do produkce a současně uživatelsky přívětivý.“

Vizuální inspekce s využitím neuronových sítí

Firma 24 VISION se zaměřuje na vizuální inspekci vad s využitím neuronových sítí, kterých již mají ve svém produktu implementováno několik. Úkolem neuronových sítí je provádět detekci konfigurace a také hledání subjektivních vad nebo poškození. Detekce konfigurace výrobků spočívá v rozpoznávání chybějících dílů či jiných významných prvků v obrazu. Systém ví, jak má kontrolovaný objekt správně vypadat, zkontroluje jeho obraz a vyhodnotí, zda je na něm vše správně tak, jak to má být. Tento druh inspekce se provádí s využitím neuronových sítí naučených na rozpoznávání objektů (tzv. object detection).

Jiný typ neuronových sítí se používá k nalezení subjektivních vad nebo poškození. Může se jednat o různé neidentifikované vady, např. poškrábání, zalakování prachu apod. I v tomto případě je v systému definováno, jak taková vada vypadá, a vizuální inspekční systém je schopen ji najít v jakémkoliv místě objektu. Současně ji okamžitě zařadí do správné kategorie a výrobek odprezentuje na výstupním displeji včetně přesné pozice nalezeného defektu.

„V čem se odlišujeme od konkurence, je to, že se zaměřujeme na kompletní kontrolu produktu,“ upřesňuje Martin Cviček, technický ředitel 24 VISION, který má na starosti samotný vývoj produktu a jeho funkcionality a také dodávky k zákazníkům, instalaci a praktickou implementaci. „Máme vydefinované oblasti, ve kterých máme hotová řešení, např. kontroly palubních desek, dveří, sedaček, příp. lakovaných předmětů, a v této oblasti nabízíme kontrolu celého produktu. Nemáme univerzální platformu, která by byla schopna detekovat jakýkoli jednicový problém v průběhu výroby, ale řešení pro kontrolu hotového výrobku, většinou na konci linky s mnoha detekcemi,“ dodává.

Partnerství se Siemens a nové synergie

V době, kdy se firma 24 VISION stala součástí Siemens Xcelerator platformy, nebyla vizuální inspekce průmyslově vyráběných produktů v portfoliu zahrnuta. Obsah digitálního tržiště se tak rozrostl o nové téma, které oceňují všichni účastníci, ať již z řad partnerů, nebo zákazníků. Jedinečnost řešení od 24 VISION, kterým se zásadně liší od konkurence, spočívá v tom, že se nesoustředí na jednu konkrétní vadu, ale na celý výrobek, který dokáže kontrolovat v různých variantách a sledovat u něj výskyt velkého množství různých vad.

„V této situaci je jistě každému jasné, že je pro nás rozhodující, abychom přesně věděli, o jaký konkrétní výrobek se jedná, jakou má konfiguraci, kusovník apod. Náš produkt je připraven na to, aby dokázal konzumovat spoustu informací. Pro komunikaci s výrobní linkou nebo i např. podnikovým MES systémem standardně používáme OPC UA protokol, což je unifikovaný průmyslový protokol, který je schopen komunikovat s PLC zařízeními přímo na výrobní lince, v našem případě nejčastěji se Siemens SIMATIC,“ vysvětluje Martin Hriško.

„Nedávno jsme se rozhodli zaměřit na zprovoznění komponent komunikujících s rozhraním zákazníků právě na edge zařízeních,“ pokračuje Zdeněk Neustupa, spoluzakladatel firmy 24 VISION a softwarový architekt produktu. „Siemens nabízí moderní architekturu kontejnerizace na své Industrial Edge platformě, ke které jsme se proto rozhodli připojit. V nejbližší době začneme testovat, jakou komponentu – část našeho systému – jsme na edge zařízeních schopni provozovat. Pak bychom měli být schopni navrhnout architektonické varianty, jež budou řešit, které části systému poběží interně u zákazníka, které se přenesou do cloudu a jak mezi sebou tyto komponenty budou komunikovat.“

Siemens Xcelerator: současný stav a potenciál rozvoje

Podle slov Martina Hriška vstup společnosti 24 VISION na Siemens Xcelerator umožnil jednak využívat prověřené a bezpečné technologie od Siemens a současně publikovat vlastní mikroservisy v rámci standardu Siemens. „To je směr, kterým jdeme. Chceme, aby se naše aplikace stala součástí nabídky uceleného řešení od Siemens. Postupně se budeme snažit přidat na digitální tržiště co nejvíce komponent. Věříme, že v dohledné době budeme moci nabízet náš produkt na digitálním tržišti celý, bez jakýchkoliv omezení,“ dodává.

Všichni zástupci 24 VISION shodně vyzdvihují také networkingový potenciál této platformy. Díky ní se například stali aktivními členy Národního centra Průmyslu 4.0 a obecně se dostali do širšího povědomí, a to na globální úrovni. Za velmi významné považují napojení na akademickou sféru a možnost účasti v testbedech pro Průmysl 4.0 na českých technických univerzitách, o které se v těchto dnech aktivně jedná. „Siemens je pro nás přínosem nejen z hlediska obchodního potenciálu, ale také z hlediska technologií. Všechny produkty, které Siemens má, jednoznačně na pozadí hovoří o kvalitě zabezpečení a o propracovanosti řešení. Industrial Edge platforma je kompletně připravené prostředí, především právě z hlediska bezpečnosti, a my jsme rádi, že je můžeme využívat. K těmto již existujícím službám se pak sami snažíme přidávat vlastní řešení, a přitom se řídit myšlenkami a principy, které tam již jsou zakomponovány. Pro nás to znamená, že nemusíme vše dělat znovu, a to je obrovská výhoda,“ shrnuje Martin Hriško.

  

24 VISION

Zdeněk Neustupa Martin Cviček Martin Hriško
• zkušený architekt s kompetencí převést definované požadavky zákazníka na funkcionalitu s vysokou přidanou hodnotou
• programátor, nadšenec do aplikace Machine Learning a Deep Learning metod v reálných úlohách analýzy obrazu
• team leader se schopností dobře komunikovat vizi produktu vývojářům a motivovat je
• inovátor se schopnosti přenést myšlenku na funkční řešení
• kompetence v oblasti automatizace, AI a BI
• zkušenosti s řízením vývojového týmu v mezinárodním prostředí
• dlouholeté zkušenosti v oboru IT a řídicích systémů
• průkopník v oblasti zavádění AI a strojového učení do oblasti kontroly kvality
• zaměření na obchodní strategie a budování týmu

 

Sdílet článek

Chcete vědět více? Napište nám

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vyplnené osobné údaje budeme spracovávať za účelom spracovania vášho dopytu alebo dotazu. Vďaka tomu vám budeme môcť čo najskôr odpovedať a vyriešiť vašu požiadavku. Pre viac informácií kliknite tu.