Nová Zbrojovka již ožívá

Nová Zbrojovka již ožívá

23. 10. 2019

Zbrojovka Brno je pro mnohé synonymem tradiční české firmy s poměrně širokým záběrem. Po neúspěšných pokusech o její restrukturalizaci v 90. letech minulého století se však historie této firmy na počátku nového milénia definitivně završila. Tehdy firma zcela ukončila výrobu. Nový počátek přišel v roce 2016, kdy investiční skupina CPI Property Group oznámila záměr revitalizace celého území bývalé továrny a představila developerský projekt Nová Zbrojovka.

Podle tohoto projektu by na dvacetihektarovém brownfieldu měla vzniknout živá a moderní čtvrť, která bude poskytovat kvalitní bydlení, pestrou škálu služeb a nákupních, pracovních i odpočinkových příležitostí – to vše relativně nedaleko od centra Brna. V první etapě obnovy areálu, rozvržené do zhruba 15 až 20 let, vzniknou – a v tuto chvíli již také vznikají – proměnou několika někdejších průmyslových hal (většina hal by měla být stržena) nové kancelářské budovy. Výhledově je cílem vybudovat v Nové Zbrojovce pracovní prostory pro 10 000 lidí.

Počátky Zbrojovky

Historie areálu Zbrojovky se začala psát ještě před samotným vznikem továrny v roce 1918. V té době tam působily dělostřelecké dílny, které až do konce 1. světové války zásobovaly zbraněmi rakouskouherské vojsko. Po vzniku Československé republiky byl založen státní podnik, který zprvu – než se přejmenoval na Zbrojovku – nesl název Československé závody na výrobu zbraní v Brně. Původně se v něm opravovaly automobily, pušky, telefonní a železniční zařízení a nářadí, posléze se však započalo i s vlastní výrobou zbraní. K puškám a kulometům se v dalších letech přidala i výroba motorů a celých automobilů. Po 2. světové válce tam byla zahájena výroba proslulých traktorů Zetor.

Co je Nová Zbrojovka

Nová Zbrojovka je ambiciózní projekt investiční skupiny CPI Property Group, většinově vlastněné Radovanem Vítkem. Jeho cílem je znovu oživit rozsáhlý brownfield nacházející se v místech zaniklého výrobního závodu Zbrojovka a vytvořit tam moderní plnohodnotnou městskou čtvrť, která nabídne kvalitní bydlení, pohodlné kancelářské prostory a pestré portfolio služeb. Podle developera má projekt zachovat tamní genius loci, tzn. částečně zachovat klasickou industriální architekturu tohoto místa a vtisknout mu citlivě novou tvář.

První budova areálu se otvírá veřejnosti

V současnosti se již dokončuje první kancelářská budova, nazvaná ZET.Office. Její kanceláře, které v nejbližších týdnech již začnou zabydlovat první administrativní pracovníci, by měly kromě jiného nabídnout i tři patra unikátních loftových kanceláří s industriální atmosférou.Modernímu zevnějšku budovy bude odpovídat její moderní „nervová soustava“. Veškeré provozní technologie v ZET.Office totiž bude hlídat a řídit systém Desigo PX s centrální platformou Desigo CC. Ten v objektu bude regulovat vytápění, vzduchotechniku či klimatizaci a další klíčová technická zařízení. „Integrujeme do budovy systém od společnosti Siemens, který zajistí její bezproblémový a spolehlivý chod a příjemné pracovní prostředí.V neposlední řadě systém sníží i energetickou náročnost budovy,a tím také dopad na životní prostředí,“ zdůvodnila výběr řídicího systému Vladimíra Durčáková, manažerka projektu Nová Zbrojovka v CPI Property Group. „Díky jeho variabilitě a modularitě je možné Desigo PX využít pro automatizaci, řízení, dohled a optimalizaci provozu jedné nebo více technologií v budovách různých velikostí. Díky kompletnímu portfoliu řídí Desigo zdroje tepla a chladu i jednotlivé místnosti a navíc nabízí také nejflexibilnější řídicí systém pro správu budovy (BMS),“ uvedl Milan Stehlík, vedoucí obchodu Siemens Smart Infrastructure RSS regionu Jižní Morava.

Zdravé pracovní prostředí

Podle Milana Stehlíka si význam zdravého pracovního prostředí pro produktivitu a zdraví pracovníků začíná uvědomovat stále více zaměstnavatelů. Zároveň chtějí mít přehled o spotřebě energií, aktuálních hodnotách jednotlivých veličin, jako je například teplota a vlhkost. Toho mohou dosáhnout právě díky nasazení komplexní platformy Desigo CC a integrovaných subsystémů. Desigo PX pracuje jednak jako víceúrovňový decentralizovaný DDC systém s přímým řízením technologií (např. HVAC), ale zároveň má i funkci nadřazeného dohlížecího, monitorovacího a komunikačního systému ostatních technologií. Předností systému Desigo PX je jeho rozšiřitelnost volně programovatelnými procesními podstanicemi, široký sortiment ovládacích přístrojů a otevřenost pro připojení dalších systémů.

 

efektivní řízení budov

„Budovy se v dnešní době podílejí přibližně 40 % na celosvětové spotřebě energií. Stále více tak nabývá na důležitosti jejich energetická účinnost a udržitelnost. Lidé tráví uvnitř budov naprostou většinu života, a proto je velmi důležité vytvářet v budovách pro jejich uživatele komfortní a bezpečné prostředí. Velkou výzvou pro architekty a developery je tak vytvořit požadovaný komfort a současně maximálně zefektivnit provoz celé budovy. Desigo CC je řešení, které tyto požadavky umožňuje splnit.“

ZET.Office – místo pro moderní styl práce

V ZET.Office se spojuje průmyslová historie Zbrojovky s nejmodernějšími požadavky na kvalitu pracovního prostředí. Budova si i po radikální přestavbě udrží svůj industriální ráz a flexibilní členění vnitřního prostoru, bude však zároveň splňovat i vysoké standardy ekologické certifikace.

Požární signalizace Sinteso

Budova ZET.Office je vybavena systémem elektrické požární signalizace (EPS) řady Sinteso, který v případě požáru umožní rychle zareagovat a vyhlásit včas poplach v celém objektu. EPS ovládá i návazné systémy budovy, např. řídí odblokování nouzových východů nebo aktivaci evakuačního rozhlasu, který rozhodující měrou napomáhá k rychlé evakuaci osob. Řízenou evakuaci koordinuje výkonný evakuační rozhlas Siemens Novigo, který umožňuje řízení evakuace objektu postupně, bez paniky a zahlcení únikových cest. Všechny informace ze systému EPS se obsluze automaticky zobrazí v grafické podobě na monitoru platformy Desigo CC.

 

Sdílet článek

Chcete vediet viac? Napíšte nám

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vyplnené osobné údaje budeme spracovávať za účelom spracovania vášho dopytu alebo dotazu. Vďaka tomu vám budeme môcť čo najskôr odpovedať a vyriešiť vašu požiadavku. Pre viac informácií kliknite tu.