Optimalizace provozu vodárenské infrastruktury

Optimalizace provozu vodárenské infrastruktury

22. 06. 2023

Digitalizace vodárenství je v současnosti vysoce aktuální téma, které řeší většina velkých provozovatelů vodárenské infrastruktury. Důvod je zřejmý: sílící legislativní tlak na úspory a zvyšování efektivity. Nástroje a řešení pro digitální transformaci tohoto strategického odvětví již nabízí i platforma Siemens Xcelerator.

Certifikovaným partnerem Siemens pro obor vodárenství je ryze česká společnost VDT Technology, která se specializuje na vývoj nadstavbových systémů pro digitalizaci infrastruktury. Ve společném portfoliu těchto dvou význačných hráčů jsou dnes již pokročilá řešení týkající se energetického managementu, optimalizace provozu úpraven vod anebo satelitního monitorování úniku vody. Nabídka řešení pro tento speciální obor průběžně roste a některé její části se již staly anebo v nejbližší době stanou nedílnou součástí Siemens Xcelerator Marketplace – tržiště, na kterém si je zákazníci z oboru vodárenství mohou nejen vyhledat a prostudovat, ale také je komentovat a případně k nim přidat svá vlastní řešení.

„Ve VDT Technology se zabýváme jak problematikou zásobování pitnou vodou, tak i zpracováním odpadních vod. Jsou to dva rozdílné světy, ale my k tomu používáme jeden nástroj,“ vysvětluje Jiří Jirkovský, ředitel a zakladatel společnosti VDT Technology. A pokračuje: „V portfoliu máme projekty, které se zaměřují na zabezpečení dodávky kvalitní pitné vody, což pro řadu aglomerací představuje obrovskou výzvu, a také projekty řešící zpracování odpadní vody. Pro tuto oblast vstupuje v platnost nová, přísnější legislativa, kterou jsou jak obce, tak i průmyslové podniky povinny přijmout. Znamená to, že musejí mít zajištěný dostatečný monitoring a znalost práce s daty. K tomu my jim poskytujeme efektivní nástroje.“

Optimalizaci vodárenství pomáhají digitální dvojčata

„Optimalizaci fungování vodárenské infrastruktury pomáhají také digitální dvojčata, která lze nasadit jak v oblasti pitné vody, tak i v oblasti čistíren odpadních vod. Za pomoci partnerů ze Siemens a odborníků z vysokých škol umíme vytvořit matematický model, který aplikujeme na dané zařízení a následně vytvoříme jeho virtuální obraz. Tento náš expertní systém používá platformy Insights Hub (dříve MindSphere) a COMOS a také další nástroje a výstupy z automatizačních technologií, které rovněž zajišťuje Siemens a také další dodavatelé,“ vysvětluje Jiří Jirkovský.

Výsledné virtuální prostředí podává přesné informace o reálném provozu a současně umožňuje odzkoušet různé provozní stavy, namodelovat i nestandardní situace, režimy a vytvořit si scénáře pro případné jiné provozní režimy. Například někde dojde k poruše, nebo se naopak zvýší kapacita – systém poradí, co má provozovatel udělat, aby zařízení tuto novou provozní situaci správně zvládlo.

Vodárny hospodaří nejen s vodou, ale také s energiemi

„Tím, co dnes především trápí vodárenství, pro které jsou typické velké odběry energie, je optimalizace provozu a využití alternativních zdrojů,“ potvrzuje Jiří Jirkovský. Pro tyto účely Společnost VDT Technology využívá aplikaci SIMATIC Energy Manager, doplněnou o klíčové parametry (KPI) v oblasti vodárenství. Tento „vodárenský“ Energy Manager doplňuje rodinu softwarových produktů Siemens, které slouží pro monitorování a ukládání dat týkajících se všech druhů energií a také jejich následné zpracování.

Aplikace podává uživatelům transparentní přehled o tom, jak se celá síť či provoz chová – kdy odebírá energii, jak ji odebírá, v jakých lokalitách, kdy je spotřeba největší apod. Umí také vzájemně porovnávat jednotlivé lokality a díky platformě Insights Hub (dříve MindSphere) je dokonce možné sbírat data celosvětově. Současně také dává doporučení, kde jsou rezervy v lepším hospodaření. „Konkrétně pro vodárenství vytváříme také KPI, které jsou stanoveny přímo na míru tohoto oboru. Energetický monitoring a management jsou ve vodárenství extrémně důležité,“ zdůrazňuje Jiří Jirkovský.

Příběh úspěchu: projekt na optimalizaci odvodu odpadních vod

V loňském roce jsme na portálu Visions psali o společném projektu Siemens, VDT Technology, VŠCHT, ČVUT a PVK zaměřeném na vývoj virtuálního senzoru, který má sloužit k predikci množství a kvality odpadních vod přitékajících na ČOV. Cílem tohoto řešení je jednak predikovat objem odpadní vody, které budou v následujících dvou hodinách přitékat na čistírnu, a současně také předpovídat chemickou spotřebu kyslíku (CHSK). Jaký je stav tohoto projektu rok poté? „Projekt byl úspěšně dokončen, vznikl užitný vzor, na kterém se podílejí všichni, kdo na projektu pracovali. Dnes již máme v rukou komerční řešení, které bude nabízeno jako balík i na Siemens Xcelerator Marketplace,“ odpovídá Jiří Jirkovský.

Viditelná část tohoto řešení vypadá tak, že operátor čistírny dostává na monitoru informace o tom, jaká situace v průběhu příštích hodin nastane, a současně s ní i konkrétní scénář postupů, co má začít dělat – systém mu navrhne vybrané úkony dle predikovaných parametrů jako například: uzavři přívod, spusť vyprazdňování retenčních nádrží apod. Dostává tím možnost dobře se na nadcházející událost připravit a úspěšně ji zvládnout.

 

Více se o technologiích Siemens pro vodárenskou infrastrukturu dozvíte na www.siemens.cz/voda

Sdílet článek

Chcete vědět více? Napište nám

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vyplnené osobné údaje budeme spracovávať za účelom spracovania vášho dopytu alebo dotazu. Vďaka tomu vám budeme môcť čo najskôr odpovedať a vyriešiť vašu požiadavku. Pre viac informácií kliknite tu.