Technológie Siemens monitorujú vodojemy v podhorí Šumavy

Technológie Siemens monitorujú vodojemy v podhorí Šumavy

30. 06. 2023

Dlhá Ves a Rabí, obce o stovkách obyvateľov v okolí Sušice, inštalovali vo svojich vodojemoch vzdialené terminálové jednotky od Siemens, ktoré monitorujú stav vody v obecných vodojemoch a zástupca obce automaticky informujú o zmenových stavoch.

„Kvalitná voda, jej spoľahlivá distribúcia a dostupná cena sú zásadné pre kvalitu života v mestách aj obciach,“ hovorí Oldřich Kupa, predajný špecialista pre vodohospodárstvo z českého Siemens. „Sme radi, že sme tými, ktorí v tomto smere pomáha,“ zdôrazňuje.

Obce Dlouhá Ves i Rabí sa nachádzajú v podhorí Šumavy av lete sa stávajú obľúbeným cieľom turistov. Zatiaľ čo mimo sezóny majú tieto obce pár stoviek obyvateľov, v lete počet ľudí môže presiahnuť tisícku. Voda je v obciach rozvedená cca 7 km dlhým vodovodným radom a zásobovanie prebieha z vodojemov. „Dostupnosť vody v priebehu celého roka je pre obyvateľov zásadná. Aktuálne jednotku RTU 3030C využívame na meranie hladiny a prítokov na vodojeme, v budúcnosti by sme radi sledovali aj ďalšie miesta v sieti,“ uviedol starosta Dlhej Vsi pri Sušici Dušan Rovňan.

Monitoring jednotlivých vrtov, ktoré sú od vodojemu v Dlhej Vsi vzdialené cca 300 m, je stiahnutý do RTU3030C. Do neho sú tiež stiahnuté ďalšie signály a tiež hladinomer a prietokomer SITRANS F MAG 5000, ktorý udáva ako vlastnú hladinu, tak aj prietok, ktorý je ďalej spracovávaný formou pulzov načítaných dataloggerom RTU3030C. V Dlhej Vsi plánujú tiež RTU3000C zaviesť aj do novo vznikajúceho SCADA počítača v nedávno dobudovanej čističke odpadových vôd.

Na vzdialené terminálové jednotky Siemens RTU 3000C sa spoliehajú aj v neďalekom Rabí, obci veľmi známe medzi vodákmi, kde sa nachádza aj zrúcanina rovnomenného hradu. „Je to vlastne až neuveriteľne jednoduché riešenie. Zariadenie denne posiela SMS o prietoku, to mi dáva spoľahlivú informáciu o tom, či je všetko z hľadiska spotreby v poriadku,“ vysvetľuje starosta Rabí Miroslav Kraucher. „Zaistenie vodných zdrojov a informácie o stave je pre nás dôležitá. Náš vodojem je navyše svojim vzhľadom atraktívny. Tak sa nám predtým stávalo, že sa niekto pokúšal aj len skúsmo otvoriť dvere a vstúpiť. Mimochodom aj pri takejto udalosti sa teraz RTU3000C spoľahlivo ozve a dá nám vedieť o narušení objektu,“ dodáva Kraucher.

Veľkou výhodou vzdialených terminálových jednotiek Siemens RTU 3030C a RTU3000C je nezávislosť od externých poskytovateľov hosťovacích služieb, ako z pohľadu know-how, tak najmä poplatkov za uchovanie dát. RTU jednotky dokážu dočasne fungovať aj pri prerušení dodávky elektrického prúdu a dáta núdzovo na SD karte uchovať. V budúcnosti prevádzkovatelia vodohospodárskych objektov navyše ocenia už od základu zabudovanú možnosť vzdialenej správy pomocou centrálneho VPN servera, čo ďalej zjednoduší ich správu. Vzdialené terminálové jednotky Siemens je možné navyše jednoducho upgradovať. „Firmvér RTU modulov Siemens RTU 3030C a RTU300C je možné aktualizovať, a to bezplatne. Tým sa dá bezpochyby lepšie dosiahnuť vyššia miera zabezpečenia, ktorá bude pre tieto inštalácie vyššou a vyššou prioritou,“ dopĺňa Vladimír Ševčík, produktový špecialista Digital Connectivity.

vzdialené cca 300 m, je stiahnutý do RTU3030C. Do neho sú tiež stiahnuté ďalšie signály a tiež hladinomer a prietokomer SITRANS F MAG 5000, ktorý udáva ako vlastnú hladinu, tak aj prietok, ktorý je ďalej spracovávaný formou pulzov načítaných dataloggerom RTU3030C. V Dlhej Vsi plánujú tiež RTU3000C zaviesť aj do novo vznikajúceho SCADA počítača v nedávno dobudovanej čističke odpadových vôd.
Na vzdialené terminálové jednotky Siemens RTU 3000C sa spoliehajú aj v neďalekom Rabí, obci veľmi známe medzi vodákmi, kde sa nachádza aj zrúcanina rovnomenného hradu. „Je to vlastne až neuveriteľne jednoduché riešenie. Zariadenie denne posiela SMS o prietoku, to mi dáva spoľahlivú informáciu o tom, či je všetko z hľadiska spotreby v poriadku,“ vysvetľuje starosta Rabí Miroslav Kraucher. „Zaistenie vodných zdrojov a informácie o stave je pre nás dôležitá. Náš vodojem je navyše svojim vzhľadom atraktívny. Tak sa nám predtým stávalo, že sa niekto pokúšal aj len skúsmo otvoriť dvere a vstúpiť. Mimochodom aj pri takejto udalosti sa teraz RTU3000C spoľahlivo ozve a dá nám vedieť o narušení objektu,“ dodáva Kraucher.

Sdílet článek

Chcete vediet viac? Napíšte nám

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vyplnené osobné údaje budeme spracovávať za účelom spracovania vášho dopytu alebo dotazu. Vďaka tomu vám budeme môcť čo najskôr odpovedať a vyriešiť vašu požiadavku. Pre viac informácií kliknite tu.