TPCA pod kontrolou

TPCA pod kontrolou

25. 02. 2020

Kolínský závod TPCA je v současnosti napájen z rozvodny ČEZ TR Ovčáry 110/22 kV ze sítě 22 kV se zhášecí tlumivkou. Jedná se tedy o zhášenou síť, ve které jsou při vyladění tlumivky minimalizované zemní proudy při jednofázových zemních poruchách. Pokud v této síti dojde k zemnímu spojení, dispečer ČEZ na základě signalizace z ochran provede podle dispečerského řádu lokalizaci zemní poruchy, vymanipulování vývodu s poruchou a tento vývod je následně vypnut. Předpokladem pro správnou a rychlou lokalizaci zemních poruch jsou spolehlivé zemní směrové ochrany na jednotlivých vývodech z napájecí rozvodny. Celá síť 22 kV v TPCA je kabelová, a pokud nedojde k včasné lokalizaci místa se zemní poruchou, hrozí přehoření této poruchy na mezifázový zkrat.

Kolínská automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) v loňském roce vyrobila téměř 211 000 vozidel. Při tomto objemu a výrobních plánech znamená jakékoliv neplánované přerušení výroby snížení produkce a finanční následky, kterých se každý výrobce samozřejmě snaží vyvarovat. Nyní se nově na zajištění provozu TPCA podílí Siemens. Chránění kabelové sítě 22 kV v TPCA nemělo do současnosti možnost detekovat zemní jedno-fázovou poruchu na zhášené síti 22 kV, ochrany byly nastaveny pouze na odporovou síť. Zemní spojení v rámci TPCA tedy zaznamenávaly pouze ochrany ČEZ v rozvodně Ovčáry na vývodu 22 kV do TPCA, se signalizací na dispečink ČEZ. Protože v kabelové síti TPCA je největší riziko poruchy na koncovkách kabelu nebo vlastních transformátorů 22/0,4kV, jako nezbytná se ukázala instalace zemní směrové ochrany pro určení místa poruchy.

Řešení Siemens

Siemens do každé podružné stanice 22 kV (včetně vývodů k transformátorům 22/0,4 kkV) nainstaloval směrové indikátory zkratového a zemního proudu SICAM FCM, které v případě průchozí poruchy nahlásí průchod zkratového nebo zemního proudu do řídicího systému. Celkově bylo na kabelové vývody a vývody na transformátory vn/nn nainstalováno 41 indikátorů SICAM FCM. Indikátory jsou připojeny ke koncovkám kabelů 22 kV pomocí nových dělených průvlečných senzorů proudu ZELISKO. Pro napěťové vstupy (nutné pro indikaci směru poruchy) byly využity stávající napěťové měniče 22/0,1 kV. Tyto indikátory SICAM FCM byly připojeny protokolem Mod-bus RTU (elektrický) do stávajících koncentrátorů SIMATIC umístěných v jednotlivých stanicích. Jedná se o vůbec první aplikaci tohoto rozsahu v České republice. V napájecí rozvodně TPCA byly současně nahrazeny stávající ochrany vývodů za multifunkční nadproudové ochrany řady Siprotec Compact vybavené zemním směrovým citlivým článkem. Tímto osvědčeným a spolehlivým řešením je dosaženo rychlé indikace a lokalizace poruchy v kabelové síti 22 kV TPCA bez časově náročného vymanipulování a odpojování provozů.

SICAM FCM

SICAM FCM je indikátor zkratových proudů a zemních spojení s indikací směru, který pracuje pomocí ochranných algoritmů a nejnovější technologie nízkovýkonových snímačů dle IEC 60044. Toto řešení je vhodné v izolovaných, kompenzovaných i odporových distribučních sítích. Pro monitorování zátěže prvků distribuční sítě nabízí SICAM FCM rozsáhlé měřené hodnoty. Vyhodnocování těchto dat se může použít pro cílené plánování v sítích s ohledem na výstavbu sítí a nasazování investičních prostředků. Rozhraním Modbus RTU dodává SICAM FCM všechny relevantní informace, a umožňuje tak správně a přesně posoudit a zobrazit stav sítě.

Zemní spojení

Zemní spojení je označení pro vznik náhodného vodivého spojení mezi vodičem pod napětím a zemí, které má za následek větší nesouměrnost soustavy než 33 % fázového napětí sítě. K zemnímu spojení může dojít v izolovaných i zhášených sítích (tj. u soustav, kde uzel zdroje není přímo spojen se zemí).

 

Automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile je společným podnikem japonské firmy Toyota Motor Corporation (TMC) a francouzské PSA Groupe. Největší výrobce automobilů na světě TMC a evropský lídr PSA Groupe podepsali smlouvu o spolupráci v lednu 2002. Městské vozy Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1 se u Kolína začaly montovat v únoru 2005. Výstavba závodu TPCA stála celkem 20 miliard korun, což byla do té doby největší zahraniční investice na zelené louce ve střední Evropě. V současné době se na výrobě vozů podílí 2 500 zaměstnanců.

Sdílet článek

Chcete vědět více? Napište nám

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vyplnené osobné údaje budeme spracovávať za účelom spracovania vášho dopytu alebo dotazu. Vďaka tomu vám budeme môcť čo najskôr odpovedať a vyriešiť vašu požiadavku. Pre viac informácií kliknite tu.