Vyšší hladina napětí ve výrobním závodě Kronospan v Jihlavě

Vyšší hladina napětí ve výrobním závodě Kronospan v Jihlavě

12. 03. 2019

Ve výrobním závodě Kronospan v Jihlavě došlo k realizaci důležitého projektu dodávky přístrojů a zařízení pro novou trafostanici a rozvodnu 110 kV v rámci závodu, včetně vedení 110 kV kabelu a optické trasy z rozvodny 110 kV Bedřichov společnosti E.ON.

Pádné důvody k realizaci projektu

Před tímto projektem byl výrobní závod Kronospan připojen pouze na vedení 22 kV. Vzhledem k tomu, že na úrovni této hladiny napětí jsou vyšší poplatky za přenos a distribuci než na napěťové úrovni 110 kV, společnost Kronospan si od zvýšení úrovně napětí slibovala výraznou úsporu nákladů na přenos elektrické energie. S novou rozvodnou se současně zvýšila spolehlivost dodávek elektrické energie, to vše při návratnosti dlouhodobě plánované investice do čtyř let. Stávající napájení ze sítě 22 kV zůstalo zachováno jako záložní z důvodu zajištění nepřetržitého provozu v případech údržby na zařízení 110 kV. Navíc přepínání závodu mezi oběma napájecími sítěmi je možné provádět bez ztráty napětí, a tím omezit výpadky ve výrobě.

Technické řešení projektu

V rámci venkovní rozvodny 110 kV Bedřichov, která je ve vlastnictví společnosti E.ON, bylo na náklady Kronospanu vybudováno nové vývodové pole sloužící pro připojení kabelového vedení do nově budované rozvodny 110 kV v areálu Kronospan. Kabelové vedení 110 kV o délce přibližně 1 km se ve složitém terénu podařilo natáhnout v jedné délce bez kabelových spojek. Součástí projektu nové přípojky 110 kV bylo vyzbrojení rozvodny v Bedřichově o nové stoličky pro kabelové koncovky, dodávka a instalace kabelových koncovek a svodičů přepětí 110 kV. Na straně areálu Kronospan bylo vybudováno venkovní stanoviště pro transformátor a kompletní pole rozvodny 110 kV, to vše v jednom kompaktním bloku vedle budovy stávající hlavní rozvodny. Součástí projektu byla dodávka nového systému chránění a řízení transformátoru a rozvodny 110 kV a také úpravy ve stávajících rozvodnách 22 kV.

O společnosti Kronospan

Kronospan je nadnárodní korporace, která vyrábí velkoplošné materiály na bázi dřeva. Původně rodinná firma byla založena v roce 1897 v rakouském Lungötzu. Dnes se její výrobní závody a distribuční centra nacházejí ve 29 státech světa, firma zaměstnává téměř 14 500 lidí. V Jihlavě je aktivní od roku 1994, sídlí v průmyslové zóně na severním okraji města.

 

Vítěz výběrového řízení

Kronospan se v prvním kroku projektu rozhodl v předstihu nakoupit potřebnou technologii a objednal klíčové dodávky u firmy Siemens. Jednalo se zejména o transformátor 40 MVA 110/23 kV, zapouzdřenou venkovní kompaktní jednotku s plynem SF6 a s integrovaným vypínačem, odpojovačem a uzemňovačem typu 3AP1 DTC, systém ochran a ovládacích terminálů SIPROTEC 5 a systém pro sběr dat a řízení rozvodny Siemens. Následně ve výběrovém řízení na realizaci celého projektu získal Siemens tuto zakázku jako generální dodavatel, včetně realizace stavební části projektu, pokládky kabelového vedení a uvedení do provozu v koordinaci s provozovatelem distribuční sítě společností E.ON.

Sdílet článek

Chcete vědět více? Napište nám

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vyplnené osobné údaje budeme spracovávať za účelom spracovania vášho dopytu alebo dotazu. Vďaka tomu vám budeme môcť čo najskôr odpovedať a vyriešiť vašu požiadavku. Pre viac informácií kliknite tu.