Homepage

Výroba se dá testovat také po internetu

Mají se tady scházet špičkoví technici z akademického prostředí s výbornými techniky z průmyslu, aby společně dotáhli své nápady do praxe. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (známý pod anglickou zkratkou CIIRC) už pro ně připravuje v Praze své laboratoře. V první řadě haly s technikou, která dokáže napodobit tovární výrobu.

Maserati Ghibli – Průmysl 4.0 na čtyřech kolech

Na letošním Hannover Messe přichystala společnost Siemens mimořádný zážitek nejen stoupencům konceptu Průmysl 4.0, ale i příznivcům rychlých vozů: jednou ze čtyř ukázek, na nichž demonstrovala, jak si digitalizace podmaňuje průmyslové procesy, byla totiž výroba sportovního automobilu Maserati Ghibli. 

Na cestě k digitálnímu podniku

Odpovědí společnosti Siemens na implementaci konceptu Průmysl 4.0 je tzv. Digitální podnik (Digital Enterprise). Cesta k tomuto digitálnímu podniku vede přes podporu digitalizace ve výrobních i zpracovatelských odvětvích průmyslu, a to v každé fázi hodnotového řetězce. S tím těsně souvisí následná „chytrá“ analýza dat a jejich vyhodnocení, jež zlepšují rozhodování a zvyšují produktivitu v průmyslu.

Turbíny z 3D tiskárny obstojí i v extrémních podmínkách

Společnosti Siemens se podařilo dosáhnout dalšího významného mezníku v oblasti 3D tisku. Týmu jejich odborníků se podařilo v plné záteži otestovat lopatky spalovacích turbín, které byly kompletně vyrobeny aktivní technologií. Testy probíhaly po dobu několika měsíců ve zkušebním středisku společnosti Siemens v birtském Lincolnu.

Klíč k digitální komunikaci

Digitalizace hraje v průmyslových odvětvích stále důležitější roli. S tím souvisí rostoucí potřeba zaznamenávat a analyzovat obrovská množství dat. Siemens reaguje na tento trend cloudovou platformou Mindsphere.

Digitalizace dílenské výroby

Když se hovoří o digitálním podniku, většinou se míní celý komplexní systém pojednávající životní cyklus výrobku od návrhu přes výrobu a prodej až po následný servis a případnou recyklaci. Tato „kniha života“ daného produktu má ale mnoho kapitol, které samy o sobě jsou velmi obsáhlé a složité. Jednou z nejdůležitějších je bezesporu dílenská výroba, kde produkt reálně přichází na svět.