Priemysel

Představujeme novou verzi TIA Portal V18

Na veletrhu SPS 2022 byla v listopadu loňského roku poprvé představena nová verze TIA Portal V18, která po 18 měsících nahradila zatím poslední verzi V17. Velký důraz klade především na posílení týmové práce a IT/OT integraci, přináší nové pokročilé kinematiky a maximální dostupnost díky přítomnosti redundance úrovně R1.

Jak Siemens Xcelerator pomáhá českému start-upu

Firma 24 VISION je příkladem úspěšného českého start-upu, kterému se podařilo vyvinout produkt a řešení v oboru vizuální inspekce v automobilovém průmyslu, jaké na trhu chybělo. 24 VISION využívá pro své řešení Siemens technologie, včetně platformy Industrial Edge, a nabízí je zákazníkům do celého světa prostřednictvím Siemens Xcelerator tržiště.

Automatizovaný systém řízení úpravny vody Hrobice

Pitná voda je v České republice snadno dostupná, ale její množství není neomezené. Na mnoha místech je nutné hledat nové zdroje vody nebo posílit ty stávající. Také proces úpravy vody je třeba dále zdokonalovat, protože kvalita povrchové i podzemní vody klesá. To se týká i regionu Pardubic a okolí, kde se o dodávky vody obyvatelům stará společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Siemens Xcelerator na trhu boduje a získává nové partnery

V červnu 2022 společnost Siemens představila nový koncept, jehož hlavní motivací je podporovat urychlení digitální transformace průmyslových podniků – Siemens Xcelerator. Za téměř rok fungování se k projektu připojila řada nových partnerů, výrazně se rozšířila nabídka inovativních digitálních řešení a okruh průmyslových zákazníků dynamicky roste.

Optimalizace provozu vodárenské infrastruktury

Digitalizace vodárenství je v současnosti vysoce aktuální téma, které řeší většina velkých provozovatelů vodárenské infrastruktury. Důvod je zřejmý: sílící legislativní tlak na úspory a zvyšování efektivity. Nástroje a řešení pro digitální transformaci tohoto strategického odvětví již nabízí i platforma Siemens Xcelerator.

Cena Wernera von Siemense letos udělena již po pětadvacáté

Jubilejní, pětadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense potvrdil nejen to, že česká věda má vysokou úroveň, ale především fakt, že nastupující generace mladých vědců je zárukou toho, že tato úroveň bude v příštích letech přinejmenším zachována. Cena, kterou společnost Siemens uděluje nejlepším studentům, pedagogům a mladým vědcům již od roku 1998, v současné době patří k nejvýznamnějším svého druhu u nás.

Nové sady řešení X: všechny informace na jednom místě

Zorientovat se v široké nabídce řešení a služeb pro digitalizaci může být dnes poměrně obtížné.  A to nejen pro zákazníky, ale také pro ty, kdo tato řešení vyvíjejí a nabízejí. Siemens Xcelerator je místem, kde jsou všechna řešení a služby pohromadě.  Místem, kde najdete anebo zpřístupníte všechny potřebné informace a kontakty, pohodlně a online. Místem, kde X je zárukou nejvyšší kvality.

Sinumerik řídí 3D tiskárnu betonu firmy Podzimek

Na základě spolupráce mezi firmami Podzimek & synové a Strojírny Podzimek, Ústavem konstruování a částí strojů Fakulty strojní ČVUT a Fakulty stavební ČVUT vznikla unikátní portálová 3D tiskárna pro tisk nosných konstrukcí z betonu. Tiskárna, umístěná v sídle firmy Strojírny Podzimek v Třešti, je nyní ve zkušebním provozu. Cílem vývoje je přinést do oboru stavebnictví větší míru automatizace, omezit požadavky na pracovní sílu, zrychlit a zefektivnit výstavbu, ale také umožnit architektům realizovat z betonu nové tvary, které jsou konvenčními technologiemi obtížně dosažitelné.