Homepage

Digitálna revolúcia v slovenskom zdravotníctve: Duplicitné vyšetrenia môžu byť minulosťou

Lekárom odporučené RTG, CT či MR diagnostické vyšetrenie je prvým krokom na zistenie správnej diagnózy. Počet vykonaných vyšetrení je na Slovensku mimoriadne vysoký. Podľa dát Útvaru hodnoty za peniaze pacienti u nás podstupujú výrazne viac diagnostických vyšetrení, ako v susediacich krajinách, a to dokonca až o 20 %. Tento trend vedie k preťaženiu slovenských nemocníc a dlhým čakacím dobám. Jedným z hlavných faktorov je nedostatočná komunikácia medzi zdravotníckymi zariadeniami, čo vedie k opakovaným vyšetreniam, k vyššej pracovnej záťaži lekárov a vyšším prevádzkovým nákladom.

Nemocnica Bory je priekopníkom v digitalizácii. Systém od Siemens Healthineers bezpečne ukladá komplexné dáta o pacientoch

Spoločnosť Siemens Healthineers Slovensko dodala Nemocnici Bory viac ako 20 najmodernejších diagnostických prístrojov a uzatvorila partnerskú spoluprácu na 15 rokov.  V rámci dohody Siemens Healthineers zabezpečuje vzdelávanie zdravotníckeho personálu, servis a plánovaná je aj obmena prístrojového vybavenia po viac ako desiatich rokoch. Strategické partnerstvo s komplexnými službami významne prispieva k efektívnejšej zdravotnej starostlivosti o pacientov. O spolupráci s Nemocnicou Bory a najnovších trendoch v oblasti digitalizácie zdravotníctva, v rozhovore porozprával Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers Slovensko.

Umelá inteligencia a jej význam pre diagnostiku

Nedostatok lekárov a zdravotníckych pracovníkov na Slovensku je dlhodobým problémom, ktorý nemá jednoznačné a rýchle riešenie. Kým počet lekárov klesá, počet pacientov sa z roka na rok zvyšuje. Dôsledkom toho pacienti nemajú prístup k včasnej či adekvátnej zdravotnej starostlivosti. Môžeme nájsť riešenia v zavádzaní nových technológií?

Inovatívne technológie pre modernú diagnostiku

Včasné odhalenie vážneho ochorenia je najdôležitejším faktorom pre nastavenia efektívnej liečby a zvýšenie šance pacienta na úplné vyliečenie. Vďaka novým inováciám v oblasti zobrazovacej diagnostiky sú pacientom k dispozícii efektívne a aj menej invazívne vyšetrenia s veľmi detailným zobrazením, ktoré je kľúčové pre precíznu diagnostiku a následnú liečbu.

Cenu SYGA 2024 vyhrali stredoškolskí študenti s projektom simulácie technologického procesu finalizácie pneumatík

Spoločnosť Siemens už po 21. krát usporiadala súťaž Siemens Young Generation Award (SYGA). Tá je organizovaná divíziou Siemens Digital Industries v spolupráci s ďalšími firmami, aby študentom slovenských stredných odborných škôl umožnila už počas štúdia prichádzať do kontaktu s najpokročilejšími technológiami Siemens a prezentovať svoje vlastnoručne postavené modely a technické zariadenia.