Energetika

Cenu SYGA 2024 vyhrali stredoškolskí študenti s projektom simulácie technologického procesu finalizácie pneumatík

Spoločnosť Siemens už po 21. krát usporiadala súťaž Siemens Young Generation Award (SYGA). Tá je organizovaná divíziou Siemens Digital Industries v spolupráci s ďalšími firmami, aby študentom slovenských stredných odborných škôl umožnila už počas štúdia prichádzať do kontaktu s najpokročilejšími technológiami Siemens a prezentovať svoje vlastnoručne postavené modely a technické zariadenia.

Spolehliví strážci elektrické sítě

Situace, když tato zařízení zasáhnou a elektrická zařízení se octnou bez dodávky energie potřebné k jejich provozu, je nepříjemná. Ale zároveň je to fyzický důkaz toho, že tito nenápadní strážci sítě bezchybně plní svou funkci.

Bateriová úložiště: klíčové technologie dneška

Evropská unie bude muset na základě závazku, který si na své cestě k uhlíkové neutralitě uložila, do roku 2030 upravit své energetické hospodářství tak, aby alespoň 32 % energie získávala z obnovitelných zdrojů. To bude jinými slovy znamenat, že téměř třetina zdrojů bude z velké části závislá na aktuálních přírodních podmínkách a jejich regulační možnosti pro zajištění výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě budou omezené; slunci a větru zkrátka neporučíme.

Cesta od špendlíkového schématu k projektu SCADA2012

Předchůdcem měřicího systému SCADA bylo v mnoha dispečerských centrech špendlíkové schéma. Po desítky let se do ručně zakreslovaného nákresu distribuční sítě zapisovaly poruchy i plánované opravy. S nástupem počítačové techniky a informačních systémů se začaly „špendlíky“ postupně nahrazovat měřicím systémem SCADA. Ve společnosti PRE distribuce se rozhodli pro další zdokonalení systému o vizualizaci 400V sítě. Více informací o tomto jedinečném projektu se dozvíte z rozhovoru s vedoucím sekce Řízení sítí, Ing. Jiřím Hradeckým.

Energie v kolébce evoluce

Galapážské souostroví ve východním Pacifiku vstoupilo do dějin vědy jako místo, které umožnilo Darwinovi, aby pochopil evoluční principy vývoje. Teď tu probíhá jiná evoluční změna – energetické zásobování začal zajišťovat unikátní systém, který by se měl rozšířit i do jiných míst.