Spoľahliví strážcovia elektrickej siete

Spoľahliví strážcovia elektrickej siete

19. 10. 2021

Situácia, keď tieto zariadenia zasiahnu a elektrické zariadenia sa ocitnú bez dodávky energie potrebnej na ich prevádzku, je nepríjemná. Ale zároveň je to fyzický dôkaz toho, že títo nenápadní strážcovia siete bezchybne plnia svoju funkciu.

Tou je spoľahlivá ochrana „v prvej línii“. Reč je o poistkách, resp. dnes už skôr hlavne o ističoch a bezpečnostných systémoch, ktoré tradičné keramické či sklenené valčeky s tenkým tavným drôtikom vo vnútri nahradili. Zabraňujú rozsiahlejším či fatálnym poškodeniam elektrických spotrebičov, od tých bežných domácich až po komplexné strojné zariadenia a sofistikované automatizované linky v továrňach, ktoré by znamenali riziko rádovo nákladnejších opráv ako výmena poistky či investície do sofistikovanej istiacej krabičky. Tieto nenápadné, často prehliadané zariadenia pritom predstavujú jeden z kľúčových prvkov prakticky všetkých systémov využívajúcich elektrickú energiu a zaisťujú ich spoľahlivú ochranu.

Bezpečnosť predovšetkým!

Poistky sú najstarším typom elektrickej ochrany a fungujú ako automatický prostriedok na odpojenie napájania z chybného systému a ich časové a prevádzkové charakteristiky (doba, za ktorú sa pri nadprúdu určitej hodnoty pretaví drôtik vo vnútri) a sú konštruované v závislosti na aplikácii. Farby poistiek sú normalizované podľa odstupňovaného prúdového zaťaženia, aby bolo zaistené, že pre každú aplikáciu bude použitá poistka zodpovedajúcej hodnoty a parametrov, vložka zabraňuje, aby bola aplikovaná nesprávna poistka. Ako alternatívu k poistkám je možné použiť ističe, ktoré postupne poistky nahrádzajú, majú však odlišné vlastnosti. Zaisťujú automatické rýchle odpojenie spotrebiča od siete, ak dôjde k preťaženiu alebo ku skratu. Inštalačný istič detekuje nežiaduce prúdy av prípade rizika kritického preťaženia elektrický obvod preruší. Keď je porucha odstránená, stačí prepnúť páčkový ovládač a prúd môže znovu pretekať. Samotný istič je proti poškodeniu pri prekročení hodnoty skratového prúdu chránený predradenou skratovou ochranou v podobe tavnej poistky. U niektorých spotrebičov (typicky napr. motory, kedy sa pri riadení motora od spínacieho prístroja vyžaduje, aby vydržal nárazové zapínacie prúdy) sa okrem ističov používajú napr. elektronické nadprúdové relé reagujúce presnejšie na preťaženie, alebo pokiaľ je motor osadený termistormi, tak termistorové ochrany motorov , ktoré pri prekročení určitej teploty spotrebič odpojí. Mnoho týchto zariadení, bez ktorých sa už dnes nezaobíde žiadna moderná elektroinštalácia, má svoj pôvod v ČR – k ich významným výrobcom patrí továreň OEZ Letohrad. Firma, ktorá je od roku 2007 súčasťou skupiny Siemens, v tomto roku oslávi 80 rokov od svojho založenia.

Kompaktné ističe 3VA

Na ochranu obvodov s vyššími menovitými prúdmi ponúkame ističe 3VA. Tieto ističe nahrádzajú tradičný rad kompaktných ističov Modeion, ktoré sa v súčasnosti už nevyrábajú. Výroba ističov 3VA prebieha v Letohrade a na trh sa už dlhšiu dobu dodávajú pod značkou Siemens. Sú schopné riešiť aj veľmi náročné aplikácie v priemysle a oproti Modeionom majú nové kľúčové funkcie ako schopnosť dátovej komunikácie či integrovanú funkciu merania. Dostupná je aj rýchla a jednoduchá náhrada skôr vyrábaných prístrojov pomocou špeciálnych sád. Kompaktné ističe 3VA (In = 16 ÷ 1 600 A) môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín: 3VA1 a 3VA2. Ističe 3VA1 využívajú termomagnetické nadprúdové spúšte a sú primárne určené pre jednoduchšie aplikácie. Druhá podskupina 3VA2 využíva elektronické nadprúdové spúšte. Tieto ističe sú určené do náročnejších aplikácií v priemysle, infraštruktúre a energetike.

Výrobky OEZ sa vyrábajú nielen pre slovenský trh, ale veľká časť produkcie sa v súčasnosti pod značkou Siemens predáva po celom svete. Produktové portfólio spoločnosti OEZ zahŕňa prístroje na domové inštalácie, priemyselné aplikácie a infraštruktúru rozdelené do šiestich uvedených produktových skupín:

Vzduchové ističe Arion WL

Vzduchové ističe Arion WL (In = 100 ÷ 6 300 A) sú určené na istenie elektrických zariadení a rovnako ako predchádzajúce rady ističov chránia tieto zariadenia pred preťažením i skratom.

Poistkové systémy Varius

Výrobný sortiment poistkového programu zahŕňa rady nízkonapäťových poistkových vložiek na istenie distribučných a priemyselných sietí. Patria sem výkonové poistkové vložky: valcové (In = 0,25 ÷ 125 A) a nožové (In = 6 ÷ 1 600 A). Ďalej poistkové vložky na istenie polovodičov: valcové (In = 6 ÷ 125 A), nožové (In = 6 ÷ 630 A) a so skrutkovými spojmi (In = 10 ÷ 630 A). Poistkové vložky na istenie polovodičov sú pre napäťové hladiny až AC 1 500 V a DC 1 000 V. K týmto poistkovým vložkám v sortimente OEZ nájdete nielen množstvo poistkových spodkov a držiakov, ale aj zodpovedajúci sortiment radových a lištových odpínačov, ktoré ponúkajú pohodlné a bezpečné poistkových vložiek do obvodu.

Rozvodnicové a rozvádzačové skrine Distri

Rozvodnicové skrine DistriTon sú vhodné predovšetkým pre domové, bytové a podobné inštalácie, dajú sa však používať aj v priemyselných rozvodoch. Sú vyrábané v prevedení do dutých stien, pod omietku a na stenu. Nájdeme tu oceľoplastové skrine (14 ÷ 56 modulov), oceľoplechové skrine (72 ÷ 198 modulov) a plastové skrine, vrátane radu s vyšším krytím (4 ÷ 56 modulov). Rozvodnicové skrine DistriSet sú určené do aplikácií s vyššími nárokmi ako na priestor, tak aj na požiarnu bezpečnosť. Ide o stavebnicový typ skrine, čo dovoľuje kombinovať rôzne spôsoby inštalácie prístrojov („U“ lišty, prístrojové lišty a elektromerové vane). Sú k dispozícii varianty zapustené, nástenné a zapustené s požiarnou odolnosťou o veľkostiach do 1 200 × 2 050 × 260 mm. Rozvádzačové skrine DistriBox sú určené pre rozsiahlejšie inštalácie najmä v priemysle a infraštruktúre. Sú ponúkané v dvoch variantoch: radové skrine do 1 200 × 2 000 × 1 000 mm a nástenné skrine do 800 × 1 200 × 400 mm. Radové skrine je možné ľubovoľne kombinovať a vytvárať tak rozvádzačové zostavy.

Ostatné produkty

Sortiment OEZ zahŕňa aj ďalšie produkty, ako sú napríklad analyzátory sietí PAQ alebo záskokové automaty MODI ZA. Záskokový automat sa používa na zabezpečenie dodávky elektrickej energie bez dlhodobých výpadkov v rôznych sektoroch služieb, priemyslu a pod. Záskokové automaty sú určené pre plne automatické riadenie záskoku dvoch zdrojov. Záskokové automaty teda pokryjú aplikácie od 16 do 6 300 A. Multifunkčný analyzátor siete PAQ je navrhnutý na monitorovanie elektrických veličín trojfázových aj jednofázových sietí nn. Konštrukcia prístroja je postavená na 16-bitovom mikroprocesore, ktorý zaisťuje presné meranie so vzorkovaním 25,6 kHz (pre 50 Hz) alebo 30,72 kHz (pre 60 Hz). Analyzátory je možné tiež vybaviť dátovou komunikáciou s protokolom Modbus RTU alebo PROFIBUS. Ďalej je možné zvoliť prevedenie, v ktorom sú reléové výstupy a digitálne vstupy/výstupy alebo prevedenie s vnútornou pamäťou 1 GB. Sortiment prístrojov OEZ je schopný pokryť drvivú väčšinu najrôznejších typov aplikácií od malého domového rozvádzača až po veľké rozvodne v priemysle.

Moderná doba: v znamení IoT

Novým inovačným impulzom pre rozvoj chytrých sietí – vrátane tých, ktoré distribuujú elektrinu – a moderných technických zariadení, ktoré z nich čerpajú energiu, sa stal internet. Konkrétne jeho najnovšia odnož, označovaná ako tzv. internet vecí (IoT – Internet of Things) a najmä jeho priemyselný variant s ďalším I (ako „Industrial“) v názve navyše, alebo IIoT, umožňujúci pripojenie najrôznejších zariadení a senzorov sledujúcich ich parametre, ktoré potom následne putujú k prípadnej ďalšej analýze či umožňujúcej riadenie v reálnom čase podľa aktuálneho stavu. V prípade elektrických systémov tiež riadenie ich činnosti a spotreby a pod. Systémy, ako je WinPM.net spoločnosti Siemens, nový digitálny panel s vylepšeným webovým softvérom pre správu energie, predstavujú kompletné podnikové riešenia pre správu energetických informácií, ktoré pomáhajú riadiť náklady na energiu a vďaka pokročilým meračom a ovládacím prvkom je zaistené, že bude použitá iba energia, ktorá je potrebná v čase, keď je potrebná. Umožňuje spravovať inteligentné meracie a ochranné zariadenia, a tým pomôcť znižovať náklady spojené s energiou, spracovávať, analyzovať, ukladať a zdieľať údaje o spotrebe a kvalite energie a spoľahlivosti napájania v celom podniku a tiež tieto procesy riadiť s využitím pokročilej vizualizácie energie, kedy analytické nástroje počítajú, modelujú, predpovedajú a sledujú ukazovatele energetickej náročnosti. Detekuje aj zdroje prechodných, harmonických alebo poklesov v pripojených zariadeniach a poskytuje aj podrobnú analýzu kvality energie – aj to je parameter, ktorý hrá významnú úlohu, ale donedávna bol pomerne podceňovaný. Digitálne monitorovanie výkonu poskytuje dáta na meranie energie pre programy znižovania jej spotreby, softvér pre monitorovanie a riadenie elektrického výkonu (EPMS – Electrical Power Monitoring System) ponúka služby pre správu energie a umožňuje spravovať inteligentné meracie a ochranné zariadenia. V kombinácii s nimi umožňuje získavať, analyzovať, spracovávať a zdieľať informácie o spotrebe energie a stave v celom podniku a ponúka tak možnosť efektívneho riadenia hospodárenia s energiou, ktoré pomôžu znížiť náklady s ňou spojené. Tieto programy si môžu tiež vymieňať informácie s inými systémami, ako je napr. softvér na automatizáciu budov.

OEZ

Spoločnosť OEZ bola založená v roku 1941 pod názvom Wágner a spol. Pôvodne malá, takmer „rodinná“ fabrika v podhorí Orlických hôr zamestnávala na začiatku zhruba tridsať zamestnancov a na samom začiatku sa zaoberala výrobou poistiek, vypínačov a súčiastok pre zbrojný priemysel Nemecka. V súčasnosti je OEZ tradičným výrobcom ističov, poistiek a iného elektroinštalačného materiálu. Vďaka svojmu umiestneniu v malom mestečku Letohrad v nej po celé roky pracujú predovšetkým miestni obyvatelia a svoje skúsenosti si odovzdávajú z generácie na generáciu. Za svoju osemdesiatročnú históriu prešiel OEZ rôznymi technologickými, spoločenskými i organizačnými zmenami. Medzi jeden z najvýznamnejších míľnikov patrí rok 2007, kedy sa firma stala členom skupiny Siemens.

Sdílet článek

Chcete vediet viac? Napíšte nám

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vyplnené osobné údaje budeme spracovávať za účelom spracovania vášho dopytu alebo dotazu. Vďaka tomu vám budeme môcť čo najskôr odpovedať a vyriešiť vašu požiadavku. Pre viac informácií kliknite tu.