Homepage

Cesta od špendlíkovej schémy k projektu SCADA2012

Predchodcom meracieho systému SCADA bola v mnohých dispečerských centrách špendlíková schéma. Po desiatky rokov sa do ručne zakresľovaného nákresu distribučnej siete zapisovali poruchy aj plánované opravy. S nástupom počítačovej techniky a informačných systémov sa začali „špendlíky“ postupne nahrádzať meracím systémom SCADA. V spoločnosti PRE distribúcie sa rozhodli pre ďalšie zdokonalenie systému o vizualizácii 400V siete. Viac informácií o tomto jedinečnom projekte sa dozviete z rozhovoru s vedúcim sekcie Riadenie sietí, Ing. Jiřím Hradeckým.

Energie z odpadů v Dublinu

Na poloostrově Poolberg u dublinského přístavu vyrostla spalovna komunálního odpadu, která tuto nepotřebnou hmotu přemění na elektřinu pro 80 000 domácností a teplo pro dalších 50 000 domovů. Projekt na výrobu energie z odpadů (Waste-to-Energy) vznikl na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Nastavení ochran pro bateriové úložiště

Integrace a růst počtu bateriových úložišť (BESS) v elektrické síti je v současné energetice žhavým tématem. V roce 2015 se společnost EDP Distribuição (EDPD) rozhodla v rámci své distribuční sítě instalovat unikátní bateriové úložiště. Nová technologie vyžaduje odpovídající ochranu.

Jedno zařízení – dvě funkce

Unikátní technologie Siemens v rozvodně sázavské sklárny   Zhruba před rokem došlo v rozvodně sázavského závodu Kavalierglass, a. s., největšího výrobce borosilikátového skla na světě, k havárii na vypínači 110 kV. Společnost Siemens byla požádána o urgentní servisní zásah a v rámci následné modernizace využila poprvé v ČR přístroj, který kombinuje funkci vypínače a odpojovače typ 3AP1FG-DCB.