Homepage

Spolehliví strážci elektrické sítě

Situace, když tato zařízení zasáhnou a elektrická zařízení se octnou bez dodávky energie potřebné k jejich provozu, je nepříjemná. Ale zároveň je to fyzický důkaz toho, že tito nenápadní strážci sítě bezchybně plní svou funkci.

Nejmodernější továrna na výrobu pneumatik v Žatci

Jihokorejská společnost Nexen Tire patří mezi nejvýznamnější světové výrobce pneumatik. Vyrábí pneumatiky pro osobní automobily, modely SUV i lehčí užitkové vozy. Zaměřuje se i na výrobu pneumatik UHP a je považována za průkopníka v oblasti využívání nejmodernějších technologií a inovativních výrobních postupů. Nejvyspělejší a první továrna na pneumatiky Nexen Tire v Evropě našla sídlo právě v průmyslové zóně Triangle u severočeského Žatce.

Rekordní počet dodávek zapouzdřených rozvoden 123 kV Siemens v České republice

Urbanistický rozvoj dynamicky pokračuje a mimo jiné přináší nárůst spotřeby elektrické energie a hustoty zatížení velkých měst. To je možné řešit navyšováním výkonu stávajících transformačních uzlů vvn/vn, ale jde o řešení, které má své limity a je víceméně dočasné. Nakonec se vždy dochází k závěru, že je potřeba postavit i nové transformovny.

Blue line

Produkty vvn „SF6 free“ Globální oteplování je „horkým“ tématem současnosti. Aby se globální nárůst teploty podařilo omezit na maximálně 2°C, podle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu by rozvinuté země měly do roku 2050 snížit emise skleníkových plynů o 80–95 % oproti roku 1990. K ochraně klimatu směřují kromě jiného nařízení EU č. 517/2014 zaměřená na emise fluorovaných skleníkových plynů, například fluoridu sírového – SF6, který se používá ve spínacích přístrojích i rozváděčích vvn a vn. Již na rok 2020 je například stanoveno přezkoumání možných alternativ pro sekundární rozváděče vn. Jaké dopady mohou mít nová nařízení EU nejen na tato energetická zařízení s plynem SF6? Od ekologického designu k produktům vvn „SF6 free“ Společnost Siemens se na ochranu životního prostředí zaměřuje již mnoho let. Již v roce 1993 kupříkladu zavedla takzvaný ekologický design, který…

Efektivní využití „zelené energie“ s bateriovými systémy

Obnovitelné zdroje hrají ve světovém energetickém mixu stále významnější roli. OZE se v současnosti podílejí na celkovém spotřebovaném množství elektřiny 13 % a z hlediska instalovaného výkonu je jejich podíl dokonce až 2x větší. Pro srovnání lze říct, že přibližně odpovídá výkonu jednoho Temelína. Úskalím výroby energie z obnovitelných zdrojů je však jejich obtížná předpověditelnost a složitá regulovatelnost. Důsledkem toho jsou i zcela nové nároky na provoz distribučních sítí a nové požadavky na jejich řízení.

Část Rotterdamu propojí chytrá síť

Nizozemské město Rotterdam je největším evropským přístavem, logicky tedy patří mezi gigantické konzumenty elektrické energie. Nyní se část tohoto města pouští do zkušebního projektu, který má ovlivnit budoucnost energetiky.

Kombinace vypínač/stykač ve strojírnách ŽĎAS

Společnost ŽĎAS a. s. se rozhodla pro rekonstrukci napájení jedné z elektrických obloukových pecí. U obloukové pece proud prochází elektrodou a obloukem přes strusku do taveniny a zpět struskou a přes oblouk do druhé elektrody. Jedná se o provoz, který je mimořádně náročný z hlediska vysokého počtu spínání – v tomto konkrétním případě jde o 50 spínání proudů denně. Řešení nabídla společnost Siemens.

Prunéřov II – vyšší účinnost díky komplexní obnově

Elektrárny Prunéřov, ležící na západním okraji severočeské hnědouhelné pánve v blízkosti Chomutova, jsou největším uhelným elektrárenským komplexem v České republice. Patří k nejvýznamnějším dodavatelům elektřiny a zároveň dodávají teplo do Chomutova, Jirkova a Klášterce nad Ohří. Technologicky jsou tvořeny dvěma celky – Prunéřov I a Prunéřov II. Elektrárna Prunéřov II prošla v letech 2012 až 2016 komplexní obnovou, na které se významně podílela i společnost Siemens. 

Zdroj: http://wistron.jobs.cz/o-nas/

Unikátní řešení přípojnic pro brněnský Wistron

Hala společnosti Wistron InfoComm (Czech), s.r.o., která se nachází v brněnské průmyslové zóně Černovická terasa, se pyšní unikátním přípojnicovým systémem, jenž slouží pro napájení nové testovací linky. Pro projekční kancelář společnosti SKS s.r.o. jej připravil a dodal Siemens.

Jedno zařízení – dvě funkce

Unikátní technologie Siemens v rozvodně sázavské sklárny   Zhruba před rokem došlo v rozvodně sázavského závodu Kavalierglass, a. s., největšího výrobce borosilikátového skla na světě, k havárii na vypínači 110 kV. Společnost Siemens byla požádána o urgentní servisní zásah a v rámci následné modernizace využila poprvé v ČR přístroj, který kombinuje funkci vypínače a odpojovače typ 3AP1FG-DCB.