Homepage

Spolehliví strážci elektrické sítě

Situace, když tato zařízení zasáhnou a elektrická zařízení se octnou bez dodávky energie potřebné k jejich provozu, je nepříjemná. Ale zároveň je to fyzický důkaz toho, že tito nenápadní strážci sítě bezchybně plní svou funkci.

Blue line

Produkty vvn „SF6 free“ Globální oteplování je „horkým“ tématem současnosti. Aby se globální nárůst teploty podařilo omezit na maximálně 2°C, podle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu by rozvinuté země měly do roku 2050 snížit emise skleníkových plynů o 80–95 % oproti roku 1990. K ochraně klimatu směřují kromě jiného nařízení EU č. 517/2014 zaměřená na emise fluorovaných skleníkových plynů, například fluoridu sírového – SF6, který se používá ve spínacích přístrojích i rozváděčích vvn a vn. Již na rok 2020 je například stanoveno přezkoumání možných alternativ pro sekundární rozváděče vn. Jaké dopady mohou mít nová nařízení EU nejen na tato energetická zařízení s plynem SF6? Od ekologického designu k produktům vvn „SF6 free“ Společnost Siemens se na ochranu životního prostředí zaměřuje již mnoho let. Již v roce 1993 kupříkladu zavedla takzvaný ekologický design, který…

Efektivní využití „zelené energie“ s bateriovými systémy

Obnovitelné zdroje hrají ve světovém energetickém mixu stále významnější roli. OZE se v současnosti podílejí na celkovém spotřebovaném množství elektřiny 13 % a z hlediska instalovaného výkonu je jejich podíl dokonce až 2x větší. Pro srovnání lze říct, že přibližně odpovídá výkonu jednoho Temelína. Úskalím výroby energie z obnovitelných zdrojů je však jejich obtížná předpověditelnost a složitá regulovatelnost. Důsledkem toho jsou i zcela nové nároky na provoz distribučních sítí a nové požadavky na jejich řízení.

Část Rotterdamu propojí chytrá síť

Nizozemské město Rotterdam je největším evropským přístavem, logicky tedy patří mezi gigantické konzumenty elektrické energie. Nyní se část tohoto města pouští do zkušebního projektu, který má ovlivnit budoucnost energetiky.

Jedno zařízení – dvě funkce

Unikátní technologie Siemens v rozvodně sázavské sklárny   Zhruba před rokem došlo v rozvodně sázavského závodu Kavalierglass, a. s., největšího výrobce borosilikátového skla na světě, k havárii na vypínači 110 kV. Společnost Siemens byla požádána o urgentní servisní zásah a v rámci následné modernizace využila poprvé v ČR přístroj, který kombinuje funkci vypínače a odpojovače typ 3AP1FG-DCB.

Společnost Siemens působí v Egyptě od roku 1859 a od otevření první kanceláře v Káhiře je v zemi nepřetržitě od roku 1901. Technologie společnosti byly použity v elektrárnách Attaka, Nubaria, Talkha, Damietta, Sidi Krir, Cairo West, Ayoun Mousa, Midelec a El Kureimat. Siemens je také klíčovým dodavatelem technologií pro projekty v

Historicky rekordní zakázka pro Siemens v Egyptě

Společnost Siemens podepsala smlouvy v hodnotě osmi miliard eur na vysoce účinné, zemním plynem poháněné elektrárny a větrné elektrárny, které oproti současnému stavu posílí objem výroby elektrické energie v Egyptě o více než padesát procent. Projekty dodají do egyptské rozvodné sítě dalších 16,4 gigawattu, podpoří rychlý ekonomický rozvoj země a uspokojí energetickou poptávku rostoucí populace.

Transformátor 350 MVA na transformační stanici v Kletné

Transformátory – obratle páteřní přenosové sítě

Elektrická přenosová soustava, to je vlastně dálniční síť, po které cestuje elektrická energie – ve velkých objemech a na velké vzdálenosti. Ve své podstatě představuje systém zařízení, která zajišťují přenos elektrické energie od výrobců k odběratelům, tedy od elektráren k rozvodnám. Přenosovou soustavu v České republice provozuje státní společnost ČEPS, a. s.

Ekoelektřina destabilizuje síť, pomohou supravodiče

Je dobře známo, že k největším propagátorům „čisté energetiky“ patří Německo. To si vytyčilo smělý plán: v porovnání s rokem 1990 snížit emise oxidu uhličitého do roku 2020 o 40 %. Německá vláda proto masivně podporuje vytváření obnovitelných zdrojů energie – vznikají stále nové fotovoltaické elektrárny či větrné farmy. Podstatně méně se však již hovoří o tom, že současně s tímto vývojem vzrůstá i riziko poškození sítě.

S větrem v zádech

Snahy o spoutání síly větru provázejí lidstvo od nepaměti. Vítr nám pomáhal čerpat vodu, mlel obilí, poháněl naše lodě, vysoušel nizozemské poldry. Dnes ho využíváme stále častěji ke generování elektřiny. Přes několik tisíc let trvající známost však zapojování větrné energie do energetiky evropských zemí provázejí nejasnosti a dohady. Pojďme se vydat po stopě využívání energie větru a zjistit, jak je to s větrnou energií doopravdy. Jak moc je zelená a udržitelná?