Jedno zařízení – dvě funkce

Jedno zařízení – dvě funkce

07. 09. 2017

Unikátní technologie Siemens v rozvodně sázavské sklárny

 

Zhruba před rokem došlo v rozvodně sázavského závodu Kavalierglass, a. s., největšího výrobce borosilikátového skla na světě, k havárii na vypínači 110 kV. Společnost Siemens byla požádána o urgentní servisní zásah a v rámci následné modernizace využila poprvé v ČR přístroj, který kombinuje funkci vypínače a odpojovače typ 3AP1FG-DCB.

Když se odborníci společnosti Siemens vydali na místo havárie, zjistili, že se jedná o morálně i technicky zastaralou technologii – máloolejový vypínač z bývalé produkce Škoda. Jako řada dalších přístrojů v této rozvodně byl na konci své životnosti. „Vzhledem k rozsahu poškození vypínače nebyla oprava možná, ale podařilo se zajistit totožný přístroj,“ uvádí Pavel Fukač ze servisního úseku divize Energy Management, který měl celý projekt na starost. „Shodou okolností zrovna v té době probíhala v jiné rozvodně výměna těchto máloolejových vypínačů, a tak jsme mohli zákazníkovi dodat náhradní – sice také starý, ale stále funkční. Díky tomu jsme poruchu rychle odstranili.“

Vyhraná zakázka

Důležitým okamžikem další spolupráce bylo setkání s majitelem závodu, který pochopil, že současný stav naléhavě vyžaduje řešení. Rozhodl se investovat prostředky, které by významným způsobem zvýšily spolehlivost a bezpečnost napájení výrobního závodu. „Připravili jsme úvodní studii a technickou zprávu s hrubým cenovým rozpočtem, který zohledňoval mimo jiné požadavek na nízkonákladovou modernizaci přístrojů v polovině rozvodny a doplnění odpojovače k poli transformátoru tak, aby práce na jeho údržbě bylo možné provádět za provozu vnějšího H okruhu,“ upřesňuje specifika zakázky Pavel Fukač. Následovalo nezbytné vícekolové výběrové řízení, kde při finální aukci Siemens porazil svého konkurenta a byl vybrán jako generální zhotovitel tohoto projektu formou dodávky ’na klíč’.

Rozsah projektu

Projekt řešil obnovu přístrojů stávajícího přívodního pole V1928, pole transformátoru T 102 a pole podélného dělení. Zahrnoval také dodávku a montáž přístrojů a zařízení, podpěrných ocelových konstrukcí a svorkového materiálu, propojení nn, vvn, napojení na stávající uzemňovací síť i odzkoušení technologie a její uvedení do provozu.

 

Aplikovaná řešení

• V technickém řešení Siemens použil v rámci ČR unikátní přístroj kombinující funkci vypínače a odpojovače typ 3AP1FG-DCB.

• Původní ochrana před dotykem živých částí ’zábranou’ byla nahrazena ochranou ’polohou’, která poskytuje lepší zabezpečení obsluhy.

• Nově instalované přístroje (vypínače a kombinované přístrojové transformátory proudu a napětí) neobsahují olejovou náplň, ale pouze elektronegativní plyn SF6, čímž se zlepšila požární bezpečnost.

• Součástí modernizace bylo také chránění linky, kde byly původní elektromechanické ochrany nahrazeny novou digitální distanční ochranou Siprotec 5, typ 7SA87. Tím se razantně zvýšila spolehlivost provozu linkového vedení č. V1928 z rozvodny ČEZ Distribuce Uhlířské Janovice.

 

Dílo bylo dokončeno a předáno v požadované kvalitě a stanoveném termínu. Spokojený zákazník uvažuje o další spolupráci, v jejímž rámci bude dokončena modernizace vstupní rozvodny a souvisejícího napájení celého závodu.

 

KAVALIERGLASS, a.s., je největším výrobcem borosilikátového skla na světě, který má v tomto oboru již 180letou tradici. Nabízí široký sortiment varného skla pro domácnost, průmyslové, laboratorní a technické sklo, trubice a průmyslové aparatury. Své produkty exportuje do více než 90 zemí světa.

Na rozvodnách jsou k bezpečnému oddělení obvodů obvykle používány vzduchem izolované odpojovače. Pro úsporu místa Siemens vyvinul kombinovaný přístroj, ve kterém byla izolační vzdálenost zajištěna v komoře SF6 na bázi vypínače s izolací SF6. Kombinovaný přístroj (Disconnecting Circuit-Breaker, DCB) se používá jako vypínač a odpojovač – dvě funkce v jednom přístroji. Filozofie těchto kombinovaných přístrojů vychází z konstrukce zapouzdřených rozvoden a je poměrně hojně využívána především ve skandinávských zemích. DCB byl vyvinut na bázi vypínače 3AP se zajištěnými vyššími požadovanými dielektrickými vlastnostmi a byly na něm provedeny typové zkoušky podle IEC 62271 108 odpojovacího vypínače. Protože je odpojovač izolován plynem SF6, není vzdálenost odpojení viditelná. Spolehlivá funkce kinematického řetězce byla řádně ověřena. Největší pozornost byla věnována vývoji mechanického blokování s garancí, že vypínač zůstane ve vypnuté poloze, je-li použit jako odpojovač.

 

Je-li přístroj takto mechanicky zablokován, je nemožné vypínač zapnout. Aktuální stav DCB lze také kontrolovat elektricky a zobrazují jej dobře viditelné ukazatele polohy. Dále lze do podpěrné konstrukce osadit vzduchem izolovaný uzemňovač. Jeho uzemňovací funkce byla implementována pomocí osvědčeného uzemňovače s bezúdržbovým kontaktním systémem společnosti Siemens. Odpojovací vypínače se typově zkoušejí podle třídy M2 a C2 normy IEC 62271-108, která platí pro kombinované spínací přístroje. Kombinováním potenciálu našeho dobře zavedeného portfolia výrobků lze dodat nový typ výrobku, který splňuje potřeby operátora systému a nejvyšší spolehlivost a bezpečnost, a přitom šetří místo a náklady.

Sdílet článek

Chcete vediet viac? Napíšte nám

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vyplnené osobné údaje budeme spracovávať za účelom spracovania vášho dopytu alebo dotazu. Vďaka tomu vám budeme môcť čo najskôr odpovedať a vyriešiť vašu požiadavku. Pre viac informácií kliknite tu.