Energie z odpadů v Dublinu

Energie z odpadů v Dublinu

21. 08. 2018

Na poloostrově Poolberg u dublinského přístavu vyrostla spalovna komunálního odpadu, která tuto nepotřebnou hmotu přemění na elektřinu pro 80 000 domácností a teplo pro dalších 50 000 domovů. Projekt na výrobu energie z odpadů (Waste-to-Energy) vznikl na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru.

V Irsku je v provozu pouze pět skládek a založení nových je velmi nepravděpodobné, protože představují zdravotní riziko a nikdo je nechce. Nedostatečnou kapacitu zařízení země řeší vývozem odpadů. Spalovna, která je výsledkem spolupráce městské rady v Dublinu a společnosti Covanta (světové jedničky v oblasti udržitelných energetických řešení při likvidaci nevyužitelného komunálního odpadu), problémy odstraní. V současné době Irsko vyváží kolem 560 tisíc tun odpadů ročně, přičemž nová spalovna Covanta ročně zpracuje až 600 tisíc tun tuhého odpadu nevhodného pro efektivní recyklaci.

Elektro má značku Siemens

Český Siemens do projektu vstoupil jako dodavatel elektročásti pro parní turbínu od společnosti Doosan Škoda Power. 

Konkrétně se jednalo o:

• ochrany generátoru (generátor byl vyroben závodem Siemens AG v Erfurtu),

• napájení vlastní spotřeby (SIVACON),

• panel synchronizace,

• regulátor budicího proudu,

• skříň vývodu a nuly generátoru,

• rozvaděč zálohového napájení,

• rozvaděč pro napájení natáčecího zařízení turbíny,

• rozvaděč nouzového olejového čerpadla,

• kompletní kabeláž.

Rozvaděče byly dodány v takzvaném režimu e-house, což znamená, že montáž proběhla v České republice a do Dublinu putoval kontejner, který v cíli bylo třeba jen propojit s další technologií. Siemens, s. r. o., konkrétně divize Energy Management, zakázku získal na jaře 2015, projekt byl dokončen v srpnu letošního roku. 

Nejmodernější konstrukce a technologie

Dublinská spalovna je projektována tak, aby proces spalování a využití energie byly vysoce efektivní, a to 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Pro kontrolu znečištění ovzduší využívá nejmodernější technologii, která odstraňuje a filtruje emise. Plně tak chrání zdraví lidí a životní prostředí a dosahuje při tom ještě lepších výsledků, než stanovují přísné emisní normy EU. Spalovna také minimalizuje spotřebu vody využitím všech povrchových a dešťových vod z místa, kde se nachází, a také opětovným využitím vody ze sousední čistírny odpadních vod. Chladicí voda bude čerpána z ústí řeky Liffey, což sníží spotřebu energie na chlazení a maximalizuje výkon. Projekt Waste-to-Energy splňuje klíčovou část dublinského regionálního plánu odpadového hospodářství, a to včetně snížení objemu odpadů, maximální recyklace, co nejmenšího skládkování a využití zbytkového odpadu k výrobě energie a tepla. Odstraní potřebu exportovat odpad do jiných zemí a umožní, aby se dublinský region stal soběstačným v oblasti likvidace odpadů. Splní tak cíle EU, která požaduje, aby členské státy a regiony zpracovávaly odpady v místě jejich vzniku. Dublinská spalovna bezpečně přemění nerecyklovatelné odpady na přibližně 60 megawattů elektřiny, která je dodávána do irské přenosové soustavy. Výsledkem jejího provozu je, že Irsko nebude muset dovézt 250 tisíc tun fosilních paliv, například uhlí, potřebných k výrobě stejného množství elektrické energie. Kromě toho spalovna vyprodukuje 90 megawattů tepla pro dálkové vytápění. Společnost Covanta spolupracuje s dublinskou městskou radou na řešení, jakým způsobem tepelnou energii dodávat domácnostem nebo podnikům v okolí. Roční kapacita spalovny je 1800 tun komunálního odpadu denně, což představuje 600 tisíc tun za rok. Některé z těchto odpadů by se pravděpodobně vyvezly na skládku, takže provoz značně uleví životnímu prostředí.

Sdílet článek

Chcete vediet viac? Napíšte nám

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vyplnené osobné údaje budeme spracovávať za účelom spracovania vášho dopytu alebo dotazu. Vďaka tomu vám budeme môcť čo najskôr odpovedať a vyriešiť vašu požiadavku. Pre viac informácií kliknite tu.