Batériové úložisko Siemens ušetrilo prírodu aj náklady Východoslovenskej distribučnej

Batériové úložisko Siemens ušetrilo prírodu aj náklady Východoslovenskej distribučnej

20. 03. 2023

Skúsenosť Východoslovenskej distribučnej ukazuje, že vo vybraných lokalitách môže byť plávajúca akumulácia energie ideálnym doplnkom pri skvalitňovaní sieťovej infraštruktúry.

Poslaním akciovej spoločnosti Východoslovenská distribučná (VSD) bolo odjakživa distribuovať elektrinu koncovým zákazníkom bezpečne, spoľahlivo a hospodárne.

Kým hlavné ciele firmy od začiatku jej vzniku nezmenili, zaužívané spôsoby a technológie, akými VSD svoje úlohy plní, začínajú ovplyvňovať nové, inteligentné riešenia.

Príkladom je projekt batériového úložiska, ktoré distribútor vybudoval v Bachledovej doline v spolupráci so spoločnosťou Siemens.

Keď v lokalite nastal v ostatných rokoch nebývalý turistický boom, ktorý má vplyv na celé fungovanie regiónu, manažment VSD musel zvažovať, ako naplniť rastúce požiadavky na kapacitu a očakávaný počet pripojených používateľov sústavy – a ako vykryť narastajúce extrémy v zaťažení siete, nerovnomerne sa vyskytujúce v čase.

Keďže lokalita je vzdialená od napájacích uzlov, v ktorých je zvyčajne dostatok výkonu, tradičným riešením by bolo dotiahnuť na miesto štandardné vysokonapäťové vedenia na zvýšenie kapacitných nárokov. Vzhľadom k zložitému prírodnému reliéfu a veľkej vzdialenosti by však išlo o nákladné a byrokraticky zložité riešenie, ktoré by si vyžadovalo množstvo povolení a malo značný dopad na ekológiu.

„Vysokonapäťové elektroenergetické zariadenia s konvenčnými elektrickými stanicami zaberajú veľkú plochu a prerezať dolinu stožiarmi s viac než 20-metrovým koridorom pre dodržanie povinných ochranných zón, by bolo nevzhľadné, neekologické a veľmi nákladné, navyše vzhľadom na jeho dĺžku by bolo využitie aj tohto vedenia značne limitované. To nás motivovalo poohliadnuť sa po nejakom inovatívnejšom riešení,“ hovorí Jozef Tomčík, vedúci Stratégie a rozvoja distribučnej sústavy VSD.

Inteligentnejšia alternatíva

Manažment prevádzkovateľa distribučnej sústavy preto začal hľadať efektívnejšiu, adresnejšiu a ekologickejšiu možnosť. Našiel ju v batériovom úložisku, ktoré sa v minulosti zvyklo využívať najmä v priemysle.

Priemyselné podniky, ktoré potrebujú mimoriadne vysoký príkon iba počas jedného či dvoch hodín dňa, si technológiou akumulácie vedia tieto špičky vykryť a neplatiť tak zbytočne veľké poplatky za vysokú rezervovanú kapacitu.

V prípade VSD išlo najmä o zlepšenie a konštantné udržanie kvality distribuovanej elektriny korekciou fyzikálnych zákonitostí, podľa ktorých dĺžky elektrických vedení priamoúmerne zvyšujú straty a úbytky napätia. Batériové úložisko dokáže automaticky vyrovnávať zaťaženie siete v reálnom čase. Striedače, ktoré sú jeho súčasťou, dokážu v súčasnosti regulovať a meniť aj charakter a veľkosť jalovej zložky elektriny prakticky v celom výkonovom rozsahu. Práve takáto regulácia je najúčinnejším spôsobom, ako ovplyvniť napäťové pomery v danom mieste. Táto téma je navyše aktuálna aj z hľadiska rozvoja tzv. nefrekvenčných podporných služieb.

Z verejného obstarávania vzišiel ako víťaz s najlepšou ponukou Siemens s dlhodobo osvedčeným akumulačným riešením Siestorage. „Postaviť batériové úložisko dokážu viaceré firmy, ale naša pridaná hodnota spočíva v znalostiach odborníkov z celého sveta, vďaka ktorým vieme každé riešenie prispôsobiť individuálnym požiadavkám zákazníkov,“ hovorí Radoslav Baňacký, sales manager zo spoločnosti Siemens.

 Namiesto budovania nového komplexného nadzemného vedenia nainštalovala VSD v Bachledovej doline úložisko veľkosti lodného kontajnera, s kapacitou 1200 kilowatthodín (kWh).

 Dovoz, vykládka a inštalácia 30-tonového kontajnera nebola jednoduchá, ale vďaka spolupráci odborníkov Siemensu a VSD sa projekt podarilo úspešne zrealizovať, a to s maximálnym akcentom na estetický a ekologický rozmer.

 Úložisko je obložené drevom a dizajnovo navrhnuté tak, aby zapadlo do okolitého prostredia. Okrem toho, VSD sa podarilo v rámci projektu uložiť do zeme rozsiahlu časť existujúceho vysokonapäťového vedenia, v súbehu s novým cyklochodníkom zo Spišskej Belej do lokality Ždiar.

Perspektívna budúcnosť

Ekologické, inteligentné a ekonomicky atraktívne riešenie Siestorage umožňuje dnes v Bachledovej doline naakumulovať energiu v časoch nižších požiadaviek odberateľov a vykryť zvýšené nároky na zaťaženie siete pri extrémnej dynamike odberov.

Ekologické je úložisko preto, lebo VSD sa vďaka nemu vyhla značným zásahom do krajiny. Inteligentné preto, že je vyvedené do dispečerskej centrály, odkiaľ môže byť kompletne spravované na diaľku a má viaceré režimy prevádzky, vrátane automatizovaného. A ekonomicky efektívne preto, lebo v porovnaní s vybudovaním tradičného vysokonapäťového vedenia vyšlo niekoľkonásobne lacnejšie.

 Ako podotýka vedúci Stratégie distribučnej sústavy J. Tomčík, batériové úložiská nateraz nedokážu zabezpečiť potreby dvoch či troch miest a väčších obcí, resp. aglomerácií, čiže rádovo desiatky megawattov výkonu. „Parametrami však postačujú pre lokality, ktoré rýchlo rastú, kde sa dynamicky rozvíja výstavba, prípadne sú aj ťažšie dostupné, a kde je v časoch špičky žiadúci zhruba jeden megawatt výkonu,“ vysvetľuje. S dodatkom, že hlavné vysokonapäťové napájacie vedenia sú, prirodzene, stále nevyhnutné, ale ak narazia na kapacitné limity, dajú sa batériovým úložiskom vhodne doplniť.

R. Baňacký zo spoločnosti Siemens je presvedčený, že batériové úložiská sa v budúcnosti stanú neoddeliteľnou súčasťou aj distribučných sústav, rovnako ako priemyselných podnikov či moderných budov. Príklad VSD mu dáva za pravdu, nakoľko jej manažment už identifikoval okrem Bachledovej doliny aj niekoľko ďalších lokalít vhodných pre nasadenie batériových úložísk.

     

Sdílet článek

Chcete vediet viac? Napíšte nám

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vyplnené osobné údaje budeme spracovávať za účelom spracovania vášho dopytu alebo dotazu. Vďaka tomu vám budeme môcť čo najskôr odpovedať a vyriešiť vašu požiadavku. Pre viac informácií kliknite tu.