Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Siemens sprístupnia žiakom slovenských škôl unikátne vzdelávanie vďaka projektu STE(A)M. Regionálne rozdiely znížia vizuálne metódy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Siemens sprístupnia žiakom slovenských škôl unikátne vzdelávanie vďaka projektu STE(A)M. Regionálne rozdiely znížia vizuálne metódy

12. 03. 2024

Spoločnosť Siemens a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes v Bratislave podpísali memorandum o spolupráci na projekte STE(A)M.

Projekt STE(A)M podporuje inovatívne a interdisciplinárne prístupy k výučbe predmetov vedy, techniky, inžinierstva, umenia a matematiky. Predstavivosť a kreativitu žiakov základných a stredných škôl zvyšuje cez umenie a vizuálne vzdelávacie metódy. 
 
Ministerstvo chce zabezpečiť rozširovanie vzdelávania pomocou projektu STE(A)M na slovenských základných a stredných školách, pričom spoločnosť Siemens pre tento projekt dodá svoje technológie, know-how, softvér a vytvorí aj samotný špeciálny študijný materiál pre žiakov. Memorandom sa ministerstvo a Siemens dohodli na zámere nastaviť podmienky vzájomnej spolupráce. 
 
Projekt STE(A)M má podporiť digitálne zručnosti žiakov na slovenských školách, ale zároveň tiež znížiť alebo úplne odstrániť regionálne rozdiely, ktoré dnes medzi žiakmi z rôznych častí Slovenska sú. 
 
Spoločnosť Siemens Digital Industries Software okrem kompletného študijného materiálu pre žiakov pripraví aj program s názvom Train the Trainer, ktorý zlepší vedomosti a zručnosti samotných učiteľov na základných a stredných školách. Vybrané školy tiež získajú bezplatný prístup k CAD softvéru Solid Edge, ktorý umožňuje dizajnovať a modelovať rôzne 3D predmety alebo technologické súčiastky. Ten ocenia najmä študenti stredných odborných škôl.
 
„Práve výuka technicky orientovaných predmetov, matematiky a vedeckých odborov je v súčasnosti kľúčová pre celú znalostnú ekonomiku na Slovensku. Siemens si ako technologická firma plne uvedomuje svoj záväzok podporovať naše základné a stredné školy a umožniť im využívať najmodernejšie technológie a vzdelávacie metódy,“ povedal Vladimír Slezák, generálny riaditeľ spoločnosti Siemens.        
 
STE(A)M vyučovanie je unikátne v tom, že môže byť primárne zamerané na jeden predmet, ale v osnovách môže aplikovať kontexty z iných. Namiesto klasických vyučovacích metód, ktoré sú zamerané na učiteľa, podporuje zameranie na študentov a ich bádanie po riešení problémov z reálneho sveta. Navyše, STE(A)M podporuje moderné zručnosti, ktoré potom študenti budú môcť využiť v reálnej praxi a svojej kariére. 
„Samozrejme, podpora najmä stredných odborných škôl a vzdelávanie ich budúcich talentov je pre SIEMENS kľúčová. S technickými školami u nás spolupracujeme dlhodobo a mám radosť, že žiaci môžu už počas štúdia používať náš najmodernejší softvér a prístroje. Ak sa po štúdiu rozhodnú pre prácu v technologických firmách a priemysle, budú ich takmer určite využívať aj v praxi.”
Vladimír Slezák, generálny riaditeľ
Siemens s.r.o.
 
Pre učiteľov na základných a stredných školách môže byť prechod na nové technológie náročný, STE(A)M preto kladie rovnaký dôraz aj na podporu pedagógov. Na študijný materiál vytvorený Siemensom preto bude nadväzovať aj program Train the Trainer. 
 
Do projektu má byť už v prvom roku prihlásených minimálne 50 základných a stredných škôl, pričom už ďalší rok by to malo byť minimálne 200. Rovnaký bude aj počet certifikovaných pedagogických pracovníkov. Vo výsledku tak bude mať každá škola aspoň jedného pedagogického zamestnanca s certifikátom vydaným spoločnosťou Siemens. 
  
Na základných školách môže STE(A)M a jeho vizuálne pomôcky pomôcť najmä žiakom, ktorý by inak mali so zvládaním matematiky a ostatných STEM predmetov problémy. Príkladom môže byť napríklad možnosť zobraziť si fyzikálne vektory na skutočných 3D objektoch. Študijný materiál Siemensu obsahuje 11 rozličných lekcií, 100 cvičení a 100 testov. 
Sdílet článek

Chcete vediet viac? Napíšte nám

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vyplnené osobné údaje budeme spracovávať za účelom spracovania vášho dopytu alebo dotazu. Vďaka tomu vám budeme môcť čo najskôr odpovedať a vyriešiť vašu požiadavku. Pre viac informácií kliknite tu.