Digitálna revolúcia v slovenskom zdravotníctve: Duplicitné vyšetrenia môžu byť minulosťou

Digitálna revolúcia v slovenskom zdravotníctve: Duplicitné vyšetrenia môžu byť minulosťou

24. 04. 2024

Lekárom odporučené RTG, CT či MR diagnostické vyšetrenie je prvým krokom na zistenie správnej diagnózy. Počet vykonaných vyšetrení je na Slovensku mimoriadne vysoký. Podľa dát Útvaru hodnoty za peniaze pacienti u nás podstupujú výrazne viac diagnostických vyšetrení, ako v susediacich krajinách, a to dokonca až o 20 %. Tento trend vedie k preťaženiu slovenských nemocníc a dlhým čakacím dobám. Jedným z hlavných faktorov je nedostatočná komunikácia medzi zdravotníckymi zariadeniami, čo vedie k opakovaným vyšetreniam, k vyššej pracovnej záťaži lekárov a vyšším prevádzkovým nákladom.

Lekári často nemajú dostatok informácií o aktuálnom stave poskytnutej starostlivosti a vykonaných vyšetreniach pacientov. To vedie často aj k duplicitným vyšetreniam, ktoré však neodhalia nové diagnostické informácie. Navyše, nadbytočné a duplicitne vykonané diagnostické vyšetrenia sú plytvaním finančnými aj personálnymi zdrojmi a môžu mať negatívny vplyv aj na samotných pacientov.

Riešenie ponúkajú moderné technológie

Je dôležité, aby sa posilnili kompetencie všeobecných lekárov, ktorí by mohli lepšie posúdiť potrebu vyšetrenia a predchádzať tak ich opakovaniu. Tomu predchádza zefektívnenie využívania zdravotníckych databáz a celkovej komunikácie medzi lekármi a zdravotníkmi v rôznych nemocniciach. Zlepšenie aktuálneho stavu si vyžaduje implementáciu moderných technológií. V slovenských nemocniciach totiž chýba systém – „pacientska databáza“, na zefektívnenie využívania zdravotníckych zdrojov, a zároveň na zlepšenie komunikácie medzi zdravotníckymi zariadeniami. Lekárom by umožnil rýchlejší a efektívnejší prístup k dátam pacientov a redukovala by sa aj duplicita vyšetrení.

Na Slovensku takýto moderný systém implementovala zatiaľ len jedna nemocnica. Nemocnica BORY využíva unikátny VNA systém Syngo Carbon. Ide o modernú digitálnu platformu, ktorá umožňuje zdieľanie dát medzi rôznymi zdravotníckymi zariadeniami. Syngo Carbon je nástroj, ktorý zhromažďuje a uchováva dôležité údaje o pacientoch z rôznych klinických pracovísk, vrátane rádiologických obrazov, fotografií a záznamov z chirurgických a endoskopických procedúr. Tieto údaje tvoria komplexnú databázu, ktorá umožňuje lekárom rýchlejšie a efektívnejšie poskytovať starostlivosť pacientom.

Kľúčom je komunikácia medzi zdravotníckymi zariadeniami

Jedinečnou výhodou je, že tento systém je tzv. vendor neutral, čo znamená, že funguje nielen na medicínskych prístrojoch Siemens Healthineers umiestnených v Nemocnici Bory, ale aj na prístrojoch iných značiek, čím umožňuje prepojenie a ľahšiu komunikáciu v rámci nemocnice. Vďaka tomu sa zrýchľuje rutinná práca lekárov a zdravotníkov, skracuje sa aj čakacia doba a znižuje sa potreba RTG, CT či MR vyšetrenia. Zavedenie takéhoto systému by umožnilo lekárom pristupovať k pacientovi komplexne a stanoviť diagnózu čo najpresnejšie na základe všetkých dostupných informácií. Takéto riešenie by mohlo byť bolo vhodným krokom na ceste v poskytovaní optimálnej zdravotnej starostlivosti, pretože umožňuje lepšiu koordináciu medzi nemocnicami a eliminuje potrebu opakovaných vyšetrení, čím sa zvyšuje efektivita poskytovania zdravotnej starostlivosti a znižujú sa náklady.

V situácii, kedy je rezort zdravotníctva pod dlhodobým tlakom na zvýšenie efektivity, by implementácia podobných inovácií mohla byť potenciálnym riešením. Efektívne zdravotníctvo znamená v prvom rade poskytovanie a zabezpečenie liečby ochorení jej obyvateľov. Nadbytočné diagnostické vyšetrenia nie sú len problémom preplnených čakární nemocníc, ale aj nehospodárnym nakladaním s verejnými a ľudskými zdrojmi, ktoré by ťažko skúšané slovenské zdravotníctvo mohlo využiť oveľa efektívnejšie.

Sdílet článek

Chcete vediet viac? Napíšte nám

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vyplnené osobné údaje budeme spracovávať za účelom spracovania vášho dopytu alebo dotazu. Vďaka tomu vám budeme môcť čo najskôr odpovedať a vyriešiť vašu požiadavku. Pre viac informácií kliknite tu.