Homepage

Procesní know-how, které máte vždy při ruce

Výrobce strojů a zařízení GEA spolupracuje se společností Siemens na zavádění standardizované komunikace mezi řídicí platformou a stroji. Cílem je usnadnit budoucí integraci komponent a zařízení do nadřazených systémů prakticky bez dodatečných zásahů či nákladů. Díky společnému „jazyku“ budou mít odstředivky například k dispozici potřebné procesní know-how již z výroby.

Umělá inteligence: I vodu můžeme šetřit chytře

Ztráty pitné vody ve vodovodní síti švédské společnosti VA SYD tvoří až deset procent všech dodávek vody k odběratelům. Důvodem bývají často netěsnosti vodovodního potrubí. Proto se společnost rozhodla zavést účinnější systém pro odhalování úniků vody s využitím umělé inteligence (AI).

Lokalizační systémy, které si poradí i s nejsložitější výrobou

Lokalizační technologie Technologie RTLS (Real-Time Location System) bývá často zaměňována za známější a široce rozšířenou technologii RFID. I když mají oba tyto systémy hodně společného, stejné rozhodně nejsou. Zatímco radiofrekvenční identifikace RFID je vhodná ke sledování pohybu předmětů ve velkém prostoru, kde není vyžadována absolutní přesnost, RTLS je naopak natolik přesná, že ji lze implementovat i do robotů a autonomních vozidel, kde může každý centimetr špatně stanovené polohy znamenat fatální nehodu. V případě RFID jsou ve vymezeném prostoru umístěny vysílače, které do okolí vysílají radiové vlny, a současně RFID brány, které jsou vybaveny snímacími jednotkami. Sledované objekty musí být osazeny RFID tagy, které jsou schopny rádiové vlny přijímat a okamžitě odesílat odpovědi ve formě unikátního elektronického čísla produktu (EPC). Snímací jednotky, umístěné na…

Nezáleží na kvantitě robotů, ale na úrovni automatizace a technologiích budoucnosti

Dnešní výrobní prostředí se rapidně mění. Požadavky na individualizovanou výrobu rostou a doba, kdy továrny s levnou pracovní silou hrály ve výrobě prim, je pryč. Společnosti stále více vracejí výrobu do svých lokalit a odvracejí se od masové výroby k masové individualizované výrobě, kde jednu z hlavních rolí hrají robotika a automatizace. I ty se však musejí neustále vyvíjet a adaptovat nová inteligentní řešení, protože i průmyslové roboty dnes stojí před velkou výzvou díky vyšším nárokům výrobců na flexibilitu, efektivitu, vyšší kvalitu a nižší náklady.

Chemický průmysl potřebuje komplexní řešení

Efektivní automatizace, stabilní dodávky elektrické energie a maximální digitalizace – to jsou základní předpoklady fungování úspěšného moderního chemického provozu. Pokud chceme dosáhnout co nejlepších výsledků, neměly by se tyto tři pilíře řešit samostatně, ale mělo by se hledat jedno celistvé řešení v podobě vertikály protínající tento sektor ve všech jeho úrovních.

Logický modul Logo! zvýšil efektivitu i flexibilitu posklizňové linky v Chorušicích. Dnes zemědělcům spolehlivě řídí zpracování zrnin.

Když posklizňová linka zrnin může být chytřejší a efektivnější

Tak, jako v průmyslové výrobě efektivní a flexibilní technologie hrají klíčovou roli, ani v zemědělství to není jinak. Spolehlivost a efektivita zařízení jsou v této oblasti snad ještě důležitějšími faktory úspěchu, vzhledem k závislosti úrody a chovu dobytka na přírodních podmínkách. O to důležitější je mít maximálně flexibilní a výkonné zařízení, jež spolehlivě obstará každodenní potřeby zvířat, zaseje v agrotechnické lhůtě a sklidí v ten správný čas. Proto zemědělci neustále zdokonalují své technologie, které zaručí precizní, spolehlivou a ekologickou výrobu.

Trojrozměrné řízení dráhy nástrojů SINUMERIK na modelu frézovacího stroje, 1967 (zdroj: Siemens Historical Institute)

SINUMERIK znamenal novou éru v přesnosti

SINUMERIK ONE je další generace řídicího systému, díky kterému společnost Siemens opět posunula hranice propojení CNC řízení a digitálních technologií. Současná špička v oblasti inovací. Co však stálo za vznikem číslicového řídicího systému a kdo jej uvedl do provozu?   „Důležitým aspektem k úspěchu je překonat strach z toho, co je příliš nové, i se všemi následky.“Werner Feist, 1960   Tak jako vrcholky hor mohou být dost zrádné a mnohdy vám nezapomenutelný výhled umožní až po dlouhém a náročném výstupu, tak je to často i v historii a v jejím vývoji. Ne vždy vidíme u výsledku jeho původ a cestu k jeho dosažení. A pokud se podíváme na ranné začátky vývoje systému SINUMERIK, zjistíme, že měl více než jeden začátek. Před 60 lety – v září 1960 – společnost Siemens s podporou svých zákazníků poprvé představila číslicový řídicí systém na průmyslovém…