Homepage

Chytré město v poušti

Na blížícím se Expu 2020 budou technologie Siemens zajišťovat hladký chod výstavy, kterou podle předpokladů navštíví každý měsíc přes čtyři miliony lidí. Po skončení Expa využije Siemens část jeho budov na to, aby v nich umístil globální řízení logistiky.

Digitalizací k provozní dokonalosti

Digitalizace je hlavním faktorem pro konkurenceschopnost a růst všech výrobních podniků napříč všemi průmyslovými odvětvími. Důraz na modernizaci a optimalizaci výrobních procesů, zvyšování efektivity, flexibility a kvality a snižování energetické náročnosti výroby byl kladen již před nástupem Průmyslu 4.0. I když je digitalizace tématem vysokého zájmu, je stále ve fázi vývoje. Dva základní přístupy firem Existují dva základní přístupy firem. První skupina disponuje ERP produkty a jeví rysy digitálního podniku. Digitalizace jde od úrovně ERP funkcionality přes MES/MOM systémy se snahou propojit vrstvu automatizace. Využívají se zde další řešení pro integraci s výrobními linkami, stroji a roboty. Tato vize budoucnosti tzv. „digitálního ERP podniku“, je založena na tzv. digitálním jádru, tj. databázi jež je schopna zpracovávat všechny podnikové informace v reálném čase pro veškeré…

Otevřená platforma pro IoT jako služba

MindSphere je cloudový operační systém pro průmyslový internet věcí od společnosti Siemens, který propojuje fyzické objekty s digitálním světem. Platforma MindSphere je nabízena jako otevřená služba (PaaS) – otevřený partnerský ekosystém umožňující vývoj nových aplikací, které jsou průběžně dodávány na trh. Zákazníci si tak mohou sami vytvářet a využívat aplikace podle vlastní potřeby, aniž by si sami museli složitě budovat vlastní infrastrukturu nebo se vypořádávat se spoustou složitých softwarových balíků.

Cloud a analýza se stěhuji na novou adresu: na okraj sítě

Cílem Průmyslu 4.0 je vylepšit efektivitu a produktivitu v průmyslové automatizaci aplikováním principů informačních technologií. Výsledkem je obrovské množství dat, která mohou znamenat potenciální obchodní příležitosti pro výrobce. Problémem ale je, že posílání všech těchto dat do a z cloudu je velmi časově náročné, drahé a vysoce nepraktické.

Když se z kukuřice vyrábí oblečení

Polyamid je základním materiálem pro výrobu celé řady předmětů každodenní potřeby – od oblečení a obuvi až po automobilové komponenty. Společnost Cathay Industrial Biotech Ltd. dnes ve své digitální továrně v Číně vyrábí tento oblíbený materiál z obnovitelných zdrojů – z biomasy.

Nové technologie jsou především prostředkem k dosažení cíle

Pracoviště procesních inženýrů svým stářím obvykle odpovídají stáří samotných výrobních závodů, v nichž se nacházejí, často jsou staré 30 a více let. Digitální transformace však klade na automatizaci výrobních provozů nové požadavky. O koncepcích a technologiích budoucnosti jsme hovořili s profesorem Leonem Urbasem, vedoucím katedry technologie řízení procesů na drážďanské technické univerzitě, a Eckardem Eberlem, ředitelem obchodní jednotky Process Automation ve společnosti Siemens.

Jak se tiskne budoucnost

3D tisk nebo, chcete-li, aditivní výroba či rapid prototyping je způsob výroby známý již od 80. let. Na rozdíl od subtraktivních technologií, které jsou založeny na odebírání materiálu, je jeho základem postupná výstavba požadovaného tvaru tzv. vrstva po vrstvě.

Dobré jitro, Side

Moderní systémy řízení zásadně zvyšují užitnou hodnotu budov. Vlastníkům pomáhají vládnout nad technologiemi, zvyšují komfort uživatelů a snižují náklady na provoz a údržbu. Vývojáři v Siemens právě dokončují novou generaci systému, jehož možnosti jdou ještě výrazně dál a scénáře jeho nasazení znějí jako sci-fi. Na trh by přitom měl být uveden již v příštím roce.

Inteligentní řízení výroby čokolády

Výroba čokolády má svá pevně daná pravidla a jejich sebemenší porušení může skončit znehodnocením celé šarže. Každý technologický krok i stupeň Celsia zde hrají roli. Přerušení výroby nepřichází do úvahy. Ve společnosti Nestlé v Olomouci proto při modernizaci rozřazovacího dopravníku, který optimalizuje tok čokoládových výrobků k balicím linkám, záleželo na každém detailu. Kompletní zakázku dodala společnost Siemens.

Koktejly na večírcích míchá Simatic

Markus Settele a Paul Haggenmüller, dvojice vynálezců z německého Allgäu, přišli s originálním vynálezem – mobilním automatem na přípravu koktejlů. Toto plně automatické zařízení pojmenovali „koktejlofant“. Automat může směle konkurovat i tomu nejzručnějšímu barmanovi – během pouhých pěti sekund dokáže namíchat koktejly ze 17 ingrediencí a za jeden den zvládne obsloužit čtyři tisíce hostů. Přesné dodržení receptury při přípravě každého koktejlu zajišťuje řídicí systém Simatic z portfolia společnosti Siemens.

Autonomní jízda. Cíl na dohled?

První elektronicky řízené asistenční systémy se v automobilech začaly objevovat již v 70. letech 20. století. To byly první krůčky směrem k autonomní jízdě, která se díky současnému rozvoji umělé inteligence jeví být cílem, jehož dosažení je již na dohled.

Kontextová revoluce

Umělá inteligence se dostala do bodu, kdy může být nastavena tak, aby spustila další vlnu technologického průlomu. Techniky hlubokého učení, na kterých to celé stojí, jsou ale silně omezeny vlastní neschopností poskytnout kontext. Tyto mezery vyplňují tzv. znalostní grafy, čili grafické znázornění vztahů. Výsledkem může být svět nových aplikací.