Homepage

Jak se bude pracovat a léčit v chytrých nemocnicích?

Digitalizace a moderní technologie intenzivně pronikají do všech oblastí lidské činnosti, zdravotnictví nevyjímaje. Vize tzv. chytré nemocnice (Smart Hospital) je dnes již více než reálná. Tento koncept ale neřeší pouze výkonnost nemocnic z ekonomického hlediska. Jeho hlavním cílem je vyhledávat příležitosti ke zlepšení péče o pacienty, jejich osobní zkušenosti a v neposlední řadě ke zvýšení produktivity zaměstnanců.

Dům, ve kterém již požár nemá šanci

Zabezpečit proti požáru objekt, v němž žijí lidé nějakým způsobem handicapovaní – špatně se pohybují nebo jejich smyslové orgány nejsou zcela v pořádku –, může být technologickou výzvou. Požární bezpečnost se totiž skládá z několika různých disciplín – z detekce požáru, vyhlašování poplachu, organizace evakuace, stabilního hašení a grafických nadstavbových systémů. Sladit všechny tyto složky dohromady tak, aby vše perfektně fungovalo, nemusí být zcela snadné.

V moderním domě lze bydlet hospodárně, pohodlně i zdravě

Současný standardní rodinný dům bývá vybaven různými technologiemi pro vytápění, chlazení, větrání, osvětlení (s možností regulace intenzity) či stínění (žaluzie, rolety a markýzy). „Chytrý“ dům se od tohoto standardu odlišuje tím, že si se všemi těmito technologiemi dobře rozumí, a dokáže tak velmi efektivně využívat vazeb mezi nimi. Díky těmto propojením pak takovýto dům umožňuje energeticky optimální provoz a současně poskytuje i nebývalou míru komfortu.

Ve zdravé budově zdravý vzduch

V budovách trávíme převážnou část našich životů. Prostředí, které nám poskytují, podstatným způsobem ovlivňuje naše zdraví, náladu i výkonnost. Možná více, než si uvědomujeme. Jednou z výzev při automatizaci budov proto je zajistit optimální podmínky pro život i pro práci.

V Pavlově znovu ožívají lovci mamutů

Pár lichoběžníkových staveb z bílého betonu roztroušených na svazích hřebene Pálavy dává jen stěží tušit, jaké poklady se pod nimi skrývají. Přímo na místě světově unikátního archeologického naleziště lovců mamutů, na úrovni nálezové vrstvy – tedy pod zemí – vzniklo moderní historické muzeum Archeopark Pavlov, které se stalo vítězem České ceny za architekturu 2017.