Homepage

Umělá inteligence pomáhá ve vodárenství

Aplikace prvků umělé inteligence (AI) se čím dál víc rozšiřují do všech průmyslových odvětví. Vodárenství a čistírenství není výjimkou. Budoucnost AI je především v analytických metodách vodárenství, tzn. tam, kde se analyzují velká data a řeší se optimalizace procesů.

Digitální dvojče přináší revoluci v oblasti protetické péče

Držet šálek v ruce s jistotou a lehkostí: To není vůbec nic snadného pro osoby po amputaci, které používají tradiční protézy. Již dávno to však neplatí pro ty, kdo používají bionickou ruku TrueLimb od společnosti Unlimited Tomorrow. S pomocí prvků z portfolia Xcelerator, jako je NX nebo digitální dvojče, zde dokážou vytvořit cenově dostupné a zároveň vysoce kvalitní protézy, které umožňují nejen držet šálek, ale i mnoho dalšího.

Edge Computing jako klíč k úspěchu

Klíček a zámek k sobě musejí pasovat, aby se mohly otevřít dveře do nového prostoru? Na cestě k digitalizaci strojů a zařízení hraje významnou roli i Edge Computing, protože jako „klíč“ otevírá mj. uživatelům v oblasti technologie pohonů dveře ke sběru a analýze dat a tvorbě doporučených postupů. V neposlední řadě umožňuje i simulaci a virtualizaci – královské disciplíny digitalizace.

Simulace blízká realitě

Snadná a úplná simulace v blízkosti stroje: Nástroj Run MyVirtual Machine, jako digitální dvojče systému Sinumerik One od společnosti Siemens, vyplňuje operátorům obráběcích strojů mezeru mezi systémem NC simulace a CAM systémem. Díky tomu lze provádět simulace, které jsou hodny svého jména, protože zahrnují pracovní prostor, uvažují parametry os a zohledňují neproduktivní časy.

Umělá inteligence v průmyslu – základ inteligentní výroby

Vozíky se samy pohybují po výrobních halách, zařízení dokážou optimalizovat spotřebu energie v reálném čase, stroje samy provádějí kontrolu kvality a potřebným způsobem ji následně upraví přímo za provozu … Umělá inteligence představuje pro průmysl obrovský potenciál. Již nyní pomáhá zvyšovat efektivitu, flexibilitu a spolehlivost průmyslové výroby.

Cyklistické přilby na míru díky řešením společnosti Siemens

Protože žádné dvě hlavy nejsou stejné, každá helma HEXR je vytvořena tak, aby přesně odpovídala obrysům naskenované hlavy konkrétního zákazníka. Během několika vteřin sken vygeneruje virtuální model helmy skládající se z 30 000 bodů. Výroba každé helmy pak pomocí 3D tisku a následné odeslání trvá maximálně pět týdnů.

Průmyslová 3D tiskárna s digitálním dvojčetem

Společnost Ingersoll Machine Tools navrhla svou gigantickou průmyslovou 3D tiskárnu MasterPrint™ pomocí systému Sinumerik One. Jedná se o největší zařízení na světě využívající pro tisk termoplastické materiály. Tiskárna vytiskne velké díly a stejný stroj je následně opracuje do finálního tvaru. Výrobní náklady se tak snížily o 75 procent a lhůty plnění se zkrátily z měsíců na dny.

Digitalizace – jedno slovo, dva různé procesy, obrovské důsledky

I když je čeština květnatý jazyk s bohatou slovní zásobou, občas se stane, zvláště při překládání z cizích jazyků, že nám „dojdou slova“. Například, když chceme přeložit z angličtiny pojmy „digitization“ a „digitalization“. Čeština nám pro obojí nabídne pouze jedno slovo – digitalizace. Jak zavádějící to může být, pochopíme, když si připomeneme význam uvedených anglických pojmů.

Siemens přináší novou cloudovou aplikaci pro minipivovary

Australští výrobci řemeslných piv vášeň pro tento nápoj nezapřou – provozní technologie však někdy bývají až na druhém místě. I tak je ale Siemens dokázal přesvědčit o výhodách využití dat k vaření ještě lepších várek. Na platformě MindSphere tak vznikla unikátní aplikace pro řízení a optimalizaci procesu fermentace piva.