Homepage

Lokalizační systémy, které si poradí i s nejsložitější výrobou

Lokalizační technologie Technologie RTLS (Real-Time Location System) bývá často zaměňována za známější a široce rozšířenou technologii RFID. I když mají oba tyto systémy hodně společného, stejné rozhodně nejsou. Zatímco radiofrekvenční identifikace RFID je vhodná ke sledování pohybu předmětů ve velkém prostoru, kde není vyžadována absolutní přesnost, RTLS je naopak natolik přesná, že ji lze implementovat i do robotů a autonomních vozidel, kde může každý centimetr špatně stanovené polohy znamenat fatální nehodu. V případě RFID jsou ve vymezeném prostoru umístěny vysílače, které do okolí vysílají radiové vlny, a současně RFID brány, které jsou vybaveny snímacími jednotkami. Sledované objekty musí být osazeny RFID tagy, které jsou schopny rádiové vlny přijímat a okamžitě odesílat odpovědi ve formě unikátního elektronického čísla produktu (EPC). Snímací jednotky, umístěné na…

Nekonečné množství dat otevírá nekonečně možností

Siemens představil na Hannover Messe 2021 komplexní řešení pro digitální podnik, které umožňuje průmyslovým firmám jednat pružně a udržitelně. „Digitalizace nezná konce. Je to nekonečný proces: sbíráte data, z nich informace, které využijete, a jdete na další krok. Vždy existuje něco dalšího, co lze digitalizovat,“ říká Cedrik Neike, člen představenstva společnosti Siemens AG a generální ředitel Siemens Digital Industries. A pokračuje: „Cíl tohoto úsilí je jeden – toto vše spolu vzájemně propojit a plně využít potenciál, který digitalizace nabízí.“

5G síť pro každý podnik do několika let aneb na úspěšné cestě k Průmyslu 4.0

Přípravy jsou v plném proudu v Německu, ale i v jiných státech světa. První etapy jsou úspěšně dokončeny a zásadní milník na cestě k Průmyslu 4.0 se tak stává realitou. Už za několik let budou společnosti moci propojit svá zařízení a továrny zcela bezdrátově díky lokálním 5G sítím. To slibuje efektivnější, více autonomní a flexibilnější výrobu než kdy předtím a příležitosti, které byly ještě nedávno pro mnohé nepředstavitelné.

Aditivní technologie vyžadují vznik zcela nových výrobních i obchodních modelů

Aditivní technologie jsou považovány za jeden z pilířů Průmyslu 4.0 a za jeden z nejperspektivnějších oborů budoucnosti. O tom, jestli se tato očekávání naplní, do značné míry rozhodne, jak a nakolik se podaří industrializace této technologie, čili přechod od výroby prototypů k výrobě sériové až masové. O nových perspektivách tohoto oboru s námi hovořil Julian Waldmann, Business Development Manager ze společnosti Siemens Additive Manufacturing.

Digitální transformace chemického průmyslu

Technologický pokrok dosažený v rozvoji průmyslových internetových sítí a snímačů, dostupnost dat a možnosti jejich analýzy anebo vývoj nových materiálů – to vše může významným způsobem zvýšit efektivitu a produktivitu výroby v chemickém průmyslu. Digitální transformace tohoto sektoru současně otevírá také nové příležitosti k inovacím v produktech a výrobních postupech.

Digitální dvojče šetří desítky tisíc eur

Výrobce kompresorů, společnost SECOP ve Zlatých Moravcích na Slovensku, potřeboval zvýšit kapacitu výrobní linky a zlepšit monitoring procesů. Papírové výkazy se přežily a vedení firmy zaujaly možnosti, které přináší koncepce Průmysl 4.0. Jako první krok k ní a zároveň jako zkušební test, co digitalizace skutečně může firmě přinést, se rozhodli vytvořit digitální dvojče jedné z výrobních linek. A jaký je výsledek? Lepší nad očekávání! Úspěšný projekt na platformě Siemens navrhla a realizovala SIDAT DIGITAL dceřiná firma společnosti SIDAT.

Konkrétní řešení pro konkrétního zákazníka

To, co podniky doopravdy potřebují, není teorie, ale konkrétní produkt (řešení a nástroje), který by obsahoval vzájemně dobře sladěná softwarová a automatizační řešení. Z tohoto požadavku vycházeli odborníci ze společnosti Siemens, kteří se podíleli a podílejí na vytváření sady nástrojů a řešení pro digitální podnik – Siemens Digital Enterprise Suite.

Logický modul Logo! zvýšil efektivitu i flexibilitu posklizňové linky v Chorušicích. Dnes zemědělcům spolehlivě řídí zpracování zrnin.

Když posklizňová linka zrnin může být chytřejší a efektivnější

Tak, jako v průmyslové výrobě efektivní a flexibilní technologie hrají klíčovou roli, ani v zemědělství to není jinak. Spolehlivost a efektivita zařízení jsou v této oblasti snad ještě důležitějšími faktory úspěchu, vzhledem k závislosti úrody a chovu dobytka na přírodních podmínkách. O to důležitější je mít maximálně flexibilní a výkonné zařízení, jež spolehlivě obstará každodenní potřeby zvířat, zaseje v agrotechnické lhůtě a sklidí v ten správný čas. Proto zemědělci neustále zdokonalují své technologie, které zaručí precizní, spolehlivou a ekologickou výrobu.

Bez digitální transformace se snižuje šance uspět

Tento rok nám už jasně ukázal, jak je důležitá digitalizace výrobních podniků a jak je mnohde podceňovaná. Mnoho firem bylo nuceno řešit vzdálené přístupy k datům, technické zabezpečení komunikace a mnoho dalšího prakticky ze dne na den. Potvrdilo se tak, že digitalizace je hlavním faktorem pro konkurenceschopnost a růst výrobních podniků napříč všemi průmyslovými odvětvími.

5G síť do každé továrny

Přípravy jsou v plném proudu. Za několik málo let bude mnoho firem schopno propojit své továrny zcela bezdrátově. Díky tomu bude výroba v těchto závodech efektivnější, autonomnější a flexibilnější, než bylo kdy dříve vůbec představitelné.

Nikdy nekončící optimalizace

Dnes se již většina složitých výrobků i náročných výrobních procesů navrhuje, testuje a kalibruje nejdříve ve virtuálním světě a do reality se přenáší až v okamžiku, kdy je vše propracováno do nejmenších detailů. Nejvíce se digitální dvojčata etablovala v průmyslu, kde doslova ovládla procesy podél celého hodnotového řetězce. A nejen to – vytvářejí zde trvalou konkurenční výhodu.