Technológie budov strana 4

Města bez potravinářského průmyslu nepřežijí

Někdy před čtyřmi tisíci lety už rolníci dokázali získat tolik jídla, že uživili řemeslníky, obchodníky, úředníky či učence, kteří si jako sídlo vytvořili města. Nicméně tehdy stejně jako dnes zůstala města závislá na zemědělské produkci, která se i kvůli rostoucí poptávce musí stále měnit.

Chytré nemocnice

Stárnutí populace. Civilizační choroby. Nové a exotické nemoci. Tlak na kvalitu zdravotní péče, bezpečnost a pohodlí pacienta. Ale současně požadavek na maximální efektivitu vynakládaných prostředků, zkracování pohybu v zařízení, nedostatek odborného personálu nebo otázky kolem ochrany osobních dat. To všechno jsou témata, která stojí před nemocničními zařízeními a předurčují jejich budoucí podobu.

Crystal: průzračně čistý a technicky dokonalý

V roce 2012 společnost Siemens otevřela v Londýně novou budovu s příznačným názvem Crystal, která způsobila převrat v dosavadním chápání „zelených budov“. Crystal se stal z poloviny novým londýnským domovem společnosti Siemens a sídlem světového kompetenčního centra Siemens zaměřeného na řešení pro města.

Jak dát sklu a oceli mozek

Dobří architekti se vždy pokoušeli vdechnout svým budovám duši. Dnes už jim nové technologie umožňují dát budovám i „mozek“ – schopnost reagovat rychle a účinně na neustálé změny podmínek a požadavků. V nejlepším případě jsou tedy výsledkem skutečně „živé“ budovy.

Aspern – jak se žije v laboratoři

Na severovýchodním okraji Vídně, v místech, kde v minulosti bývala letištní plocha, se již několik let čile rozrůstá nové předměstí jménem Aspern. Není to však pouze další z mnoha tuctových městských periferií. Toto je laboratoř, kde se simuluje život budoucích měst, kde se vědci, urbanisté, ale i běžní rezidenti společně učí, jak sladit požadavky na komfortní bydlení s energeticky úspornými technologiemi a novými distribučními soustavami.

Velkoměstské peripetie: ve dne málo místa, v noci příliš světla

Jízda po městě většině řidičů příliš radosti nečiní. Vydatně k tomu přispívají i potíže, které obvykle mívají s parkováním. V každém trochu větším městě je totiž parkovacích míst méně než vozidel, která se pohybují po jeho ulicích. Pokud řidič hledá místo k zaparkování, musí v průměru ujet 4,5 km, než je najde. Pokud tyto kilometry přepočteme na emise CO2, jedná se minimálně o 630 g. Jsou-li takových vozidel každý den ve městě stovky či tisíce, je to již poměrně značné množství.

Měření tepelných ztrát s horkovzdušnými balony

Horkovzdušné balony plují po obloze již téměř 240 let a zejména ve svých počátcích, kdy šlo o jediný způsob jak dopravit člověka do vzduchu, představovaly jeden z nejvýznamnějších prostředků pro výzkum atmosféry. S příchodem letadel a dalších strojů schopných letu balony téměř ztratily svůj význam, přesto se s nimi můžeme setkat i dnes. A to nejen jako s vyhlídkovými plavidly, stále plní roli efektivního prostředku k realizaci vědeckých měření. Rozsáhlá, ale rychlá měření V projektu zvaném „Hotspots“ používají vědci společnosti Siemens horkovzdušné balony a drony vybavené infračervenými kamerami a dalšími senzory k měření tepelné bilance nejen jednotlivých budov, ale rovnou celých městských částí. Výhoda tohoto přístupu spočívá v tom, že umožňuje podstatně lépe odhadnout, které budovy vykazují největší tepelné ztráty a u nichž by tak případná modernizace měla největší přínos. V…

Svěží vzduch pro velkoměsta

Zatímco ještě nedávno žila většina lidí v malých městech a na venkově, v roce 2009 se tento trend obrátil, od tohoto milníku žije více než polovina světové populace ve velkých městech a aglomeracích. Lepší pracovní uplatnění či bohatší kulturní život velkoměst jsou však vykoupeny podstatně horší kvalitou ovzduší. Že nejde o nijak zanedbatelný problém dokládá i statistika Světové zdravotnické organizace – k úmrtí přibližně každého osmého člověka na světě dochází v důsledku znečištěného vzduchu, 90 % obyvatel velkoměst pak v současné době žije v ovzduší obsahujícím vysoce nadlimitní množství škodlivin. Boj se znečištěným ovzduším ve městech je tak trochu potýkání se s větrnými mlýny, v budoucnu by však přesto mohli mít obyvatelé větší šanci, jak se nejhorším smogům vyhnout. Vývojáři společnosti Siemens totiž vyvinuli speciální predikční software, který dokáže předpovídat změny v hodnotách…

Technická správa budov vstoupila do nové éry

Na jaře letošního roku vzbudil na světovém veletrhu ISH 2015 ve Frankfurtu nad Mohanem velký zájem návštěvníků nový systém pro technickou správu budov Desigo CC od společnosti Siemens. Jedná se o vůbec první systém svého druhu, který zákazníkům umožňuje integrovat do jedné ovládací stanice přístup ke všem technickým systémům a funkcím v budově.

Včasná detekce poškození hrází

Voda je nejen nenahraditelným nositelem života, významným zdrojem energie a výkonným pomocníkem při řadě lidských činností, ale především silným živlem, který může být pro lidi i velmi nebezpečný. V průběhu historie jsme se o tom již nesčetněkrát přesvědčili při ničivých záplavách, které v pravidelných intervalech sužují jednotlivá území naší planety. Jak těmto katastrofám předcházet, se snaží vyřešit týmy expertů po celém světě.