K trvalej udržateľnosti môže prispievať aj nákupné centrum

K trvalej udržateľnosti môže prispievať aj nákupné centrum

11. 12. 2019

Stále viac ľudských aktivít sa odohráva v interiéroch. Hocičo o tom vedia vo Fínsku, kde zimy sú dlhé, a ľudia preto vyhľadávajú miesta, kde je teplo a kde môžu stráviť príjemne voľný čas. Jedným z takýchto miest je – pre niekoho možno trochu prekvapivo – nákupné centrum Sello v meste Espoo. Medzi Fínmi je však vnímané nielen ako priestor určený na nakupovanie, ale aj ako priestor podporujúci komunitný život. Prispievajú k tomu aj služby založené na údajoch a dátovej analytike dodávaných spoločnosťou Siemens.

Nákupné centrum Sello – ktoré stojí sčasti na pozemku, kde od roku 1971 stál prvý hypermarket vo Fínsku: Maxi-market – je považované za najnavštevovanejšie a „najudržateľnejšie“ nákupné centrum Fínska. Ročne do neho zavíta okolo 24 miliónov návštevníkov. Popri zhruba 170 obchodoch sa v jeho priestoroch nachádzajú aj reštaurácie a kaviarne, koncertná sála, multikino, knižnica či bowlingová herňa. Sello tak ponúka oveľa viac než len nakupovanie - chce byť skutočným centrom mesta, miestom stretávania a kultúry.

Veľké ambície

Táto rozmanitosť samozrejme kladie vysoké nároky na monitoring a optimalizáciu svetelného režimu, vykurovania a vetrania a ďalších prevádzkových činností. Veľké ambície Sella majú svoj oprávnený základ v niekoľkoročnej usilovnej práci. Toto nákupné centrum sa napríklad stalo prvým svojho druhu v Európe, ktoré získalo certifikáciu LEED EB Gold (v roku 2010). Bolo tiež prvým nákupným centrom – a jednou z iba deviatich takýchto budov v Európe –, ktoré získalo certifikáciu LEED EB Platinum (v roku 2015). Sello je tak dnes „najzelenším“ nákupným centrom v Európe. Aby však bolo možné certifikácie LEED získať, bolo nutné modernizovať nákupné centrum a zvýšiť jeho energetickú čistotu a efektivitu, samozrejme s ohľadom na tamojších prevádzkovateľov služieb, ktorí očakávajú spravodlivé nájomné podmienky a zároveň pochopiteľne aj nízke prevádzkové náklady. S pomocou dát týkajúcich sa energetickej účinnosti a systémov HVAC, kvality vzduchu a teploty v budove spoločnosť Siemens identifikovala oblasti, kde je možné usilovať sa o zlepšenie, a následne dodala komplexný optimalizačný program zameraný práve na spotrebu energie a kvalitu vzduchu.

Netušené možnosti úspor

Spolupráca nákupného centra Sello so spoločnosťou Siemens sa začala písať pred viac ako 25 rokmi a jedným z jej prvých úspechov bola prvá certifikácia LEED, čo v praxi znamenalo 50 % zníženie spotreby energie a úspory 133 000 eur ročne. Súčasný program účinnosti predpokladá ďalšie úspory energie, a to vo výške 110 000 eur ročne, ďalej potom tiež 20% zníženie produkcie CO2 a 50% obmedzenie diaľkového vykurovania. Sello používa špeciálnu cloudovú platformu Navigator od spoločnosti Siemens. V tomto prípade platforma slúži na monitorovanie a analýzu ventilačných jednotiek centra, senzorov a osvetľovacích systémov vo všetkých obchodoch a priestoroch centra (pozri schému). Podľa Olliho Paunoly, ktorý má na starosť správu celého objektu, im Navigator ponúka celý rad možností, ako môžu monitorovať prevádzku budovy a lepšie ju regulovať. „Z hľadiska úspor energie je to veľmi dôležité,“ hovorí, „pretože nám to umožňuje sledovať fungovanie celého systému po dlhú dobu.“ Už v roku 2017 sa tak centru podarilo ušetriť 680 MWh elektriny a 800 MWh tepla a počas ôsmich mesiacov v medziročnom porovnaní znížilo náklady na energiu približne o 93 000 eur.

Spoločnosť Siemens identifikovala oblasti, kde je možné usilovať sa o zlepšenie, a následne dodala komplexný optimalizačný program zameraný práve na spotrebu energie a kvalitu vzduchu.

Systém riadený potrebami

Olli Paunola dúfa, že v budúcnosti rozvoj digitalizácie, analytiky dát a programov, ako je Navigator a automatizačný a riadiaci systém Desigo, umožní strojom a systémom učiť sa z manuálnych opráv, ktoré vykonáva údržba. „Ak sa stroje môžu učiť na základe toho, ako sme reagovali v určitých situáciách a k akým opravám došlo, verím, že existuje šanca, že raz budeme môcť zoptimalizovať všetko.“ Olli Paunola si tiež myslí, že v dohľadnej dobe budú schopní vykonávať rýchlo a automatizovane úpravy osvetlenia a vykurovania podľa aktuálneho počtu osôb pohybujúcich sa v obchodoch aj vo všetkých ďalších priestoroch obchodného centra a podľa svetelných a klimatických podmienok mimo budovy. „Naším cieľom je mať taký systém osvetlenia, ktorý je riadený potrebami, a nie len prepínaním medzi ‚zapnuté' a ‚vypnuté'.“ Systém Navigator poskytuje presné údaje o spotrebe energie z „connected“, teda do informačnej siete zapojených energetických zariadení. Tieto dáta je možné následne analyzovať a ihneď identifikovať neefektívnu prevádzku alebo technické závady, ako je napríklad nefunkčný ventil v systéme klimatizácie. Monitorovacie nástroje navyše poskytujú nové možnosti zefektívnenia prevádzky aj nájomníkom jednotlivých obchodov.

Mať rád svoje nákupné centrum

Matti Karlsson, generálny riaditeľ spoločnosti Sello, súhlasí – monitoring, riadenie a optimalizácia osvetlenia, distribúcia tepla a ventilácia povedie k ekonomickým výhodám ako pre celé Sello, tak aj pre jeho jednotlivých nájomníkov. Hlavným cieľom je však podľa neho prinútiť ľudí, aby si návštevy tohto nákupného centra obľúbili. Na dosiahnutie tohto cieľa je najdôležitejšie zaistiť, aby si všetci návštevníci pobyt v centre užili a cítili sa tam príjemne. „Spolupráca so spoločnosťou Siemens je preto pre nás veľmi významná. Napríklad v roku 2015 nám spoločnosť Siemens pomohla stať sa prvým nákupným centrom v Európe, ktoré získalo ekologickú platinovú certifikáciu EB LEED,“ dodáva. Táto certifikácia potvrdzuje energetickú účinnosť budovy a jej šetrnosť k životnému prostrediu.

 

Platforma Siemens Navigator

Cloudová platforma Siemens Navigator je komplexné riešenie pre správu a analýzu veľkých dát v rámci manažmentu budov. Umožňuje sledovanie výkonnosti systémov budov, energetickej náročnosti a spotreby energie a zároveň zachováva najvyššiu možnú mieru transparentnosti. Prepája dáta, podnikový majetok, procesy a ľudské zdroje a ponúka tak ucelený pohľad na energetickú a prevádzkovú výkonnosť celého objektu. Siemens Navigator bol v roku 2015 zaradený spoločnosťou Verdantix, nezávislou výskumnou a konzultačnou spoločnosťou pre oblasti EHS, energetiky a udržateľnosti, medzi top 3 softvérové ​​riešenia pre hospodárenie s energiou.

Sdílet článek

Chcete vediet viac? Napíšte nám

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vyplnené osobné údaje budeme spracovávať za účelom spracovania vášho dopytu alebo dotazu. Vďaka tomu vám budeme môcť čo najskôr odpovedať a vyriešiť vašu požiadavku. Pre viac informácií kliknite tu.