IoT platforma pro chytré nemocnice

IoT platforma pro chytré nemocnice

09. 12. 2022

Společnost Siemens vyvinula řešení speciálně určené pro nemocnice – platformu SMH (Smart Hospital). Na platformě SMH se propojuje několik různých toků dat, aby společně vytvořily jednotný a strukturovaný datový model. Data se sbírají z jednotlivých částí nemocničních budov, z jejich vybavení i od jejich uživatelů. Možností využití tohoto páteřního systému je mnoho a jejich počet trvale roste, stejně jako počet aplikací, navázaných na tuto platformou.

Pacienti a návštěvníci nemocnice mohou využít služeb platformy Smart Hospital ihned, dokonce ještě dříve, než fyzicky vstoupí do areálu nemocnice. Bez dlouhého čekání v přijímacích kancelářích si mohou vyřídit všechny formality v předstihu a z pohodlí domova. Dopředu si také mohou zaregistrovat parkovací místa, a předejít tak nepříjemným situacím, spojeným s hledáním volného stání. V areálu nemocnice se poté snadno zorientují díky vnitřnímu navigačnímu systému bez zbytečného bloudění po členitých nemocničních chodbách. Po propuštění z nemocnice pacienti naleznou na platformě veškeré údaje o platbách za poskytnutou péči, doporučení k následné péči, například pro rehabilitaci, medikaci či životosprávu, a mohou zde také vyjádřit svou spokojenost či naopak připomínky k průběhu hospitalizace.

Personálu nemocnice usnadňuje platforma SMH práci na každodenní bázi. Díky tomu, že podstatně zvyšuje samoobslužnost pacientů, zdravotníkům zbývá více času na to, aby se věnovali odborným činnostem. Velkou časovou úsporu jim přináší rovněž možnost přesného sledování pohybu zdravotnického mobiliáře. Kdykoliv a z kteréhokoliv místa si mohou lékaři, sestry i sanitáři najít aktuální polohu hledaného vybavení a nemusejí ztrácet čas jeho hledáním. Stejně tak jednoduše si mohou přes platformu objednat vše, co potřebují do konkrétní ordinace, pokoje anebo například na operační sál.

Další neméně významnou funkcí platformy je možnost nastavení zasílání oznámení určitým lidem a skupinám o naléhavých událostech, které souvisejí s běžným provozem nemocnice, ale také o případných haváriích, požáru apod.

IoT platforma Siemens SMH má tři hlavní části: multifunkční senzory Enlighted, které jsou součástí chytrého osvětlení nemocničních budov, aplikaci BlueGPS, pomocí které lze sledovat aktuální polohu a pohyb nemocničního mobiliáře, a vlastní jádro celého systému – cloudové řešení pro sběr a analýzu dat umožňující komunikaci se systémy třetích stran.

Multifunkční senzory šetří energii a sbírají data

Jedním ze tří hlavních pilířů, na kterých je vystavěna IoT platforma SMH od společnosti Siemens, je bezdrátový systém IoT senzorů, zabudovaných do osvětlovacích těles s názvem Enlighted. Jejich úkolem je řídit chytré osvětlení, sledovat pohyb osob i objektů v reálném čase a monitorovat využití jednotlivých prostor. Senzory Enlighted jsou schopny plnit několik různých funkcí v rámci jednoho přístroje díky tomu, že jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi. Jsou tedy vysoce multifunkční.

Náklady na pořízení těchto chytrých IoT senzorů se příliš neliší od nákladů na konvenční systémy řízení osvětlení, zákazník ale s nimi získá mnohem víc. Konkrétně cenná data, která může dále využívat k zefektivnění celé řady procesů.

Celý systém senzorů Enlighted je navíc bezdrátový, což přináší další úspory na stavebním projektu (není nutní pořizovat a instalovat masivní datovou kabeláž). Stejně tak není nutné řešit pravidelnou výměnu baterií v tisících senzorů – senzory Enlighted jsou trvale napájeny přímo z předřadníků svítidel, ve kterých jsou vestavěny. Senzory Englighted se samozřejmě nejsnáze zakomponují do nového stavebního projektu. Lze si je ale pořídit i v rámci modernizace stávajících nemocničních budov. Podle konkrétní situace se pak odvíjí výběr chytrých IoT senzorů. Společnost Siemens nabízí hned několik typů, které se liší v závislosti na použitých driverech.

RTLS systémy hlídají nemocniční mobiliář

Nemocnice obecně disponují velmi rozsáhlým mobiliářem, který je v rámci areálu v neustálém pohybu. Jedná se o různé přenosné přístroje, mobilní lůžka, vozíky, kolečková křesla, infuzní stojany a bezpočet dalších položek drobného inventáře. Pokud se jednotlivé objekty označí Bluetooth značkou (tagem), pomocí systému lokalizace v reálném čase (RTLS) a prostřednictvím aplikace BlueGPS lze přesně sledovat jejich polohu. V aplikaci lze dokonce i vyznačit prostor, který ta či ona konkrétní položka nesmí opustit (například jedno oddělení či patro). Pokud k tomu dojde, aplikace vyšle výstražné upozornění personálu nebo ostraze.

Kromě mobiliáře lze s pomocí tohoto systému sledovat například i produkty s omezenou dobou použitelnosti, jako jsou léky, laboratorní vzorky apod. Při označení produktu Bluetooth tagem se do aplikace zadá rovnou i doba expirace, kterou pak aplikace hlídá spolu se sledováním aktuální polohy

Dalším příkladem využití tohoto RTLS systému je sledování zdravotnické přístrojové techniky (a nejen jí) z pohledu plánování údržby. Informace z RTLS systému lze odesílat přímo do příslušného CMMS systému (CMMS – Computerized Maintenance Management Solution), čímž se významně snižují náklady a dochází k méně prostojům. Velmi zajímavým řešením, které se jistě stane běžnou součástí chytrých nemocnic budoucnosti, je kombinace RTLS systému s automaticky řízenými vozítky (AVG). Tato chytrá autonomní vozítka mohou převzít za lidi mnoho úkolů spojených s donáškou věcí pacientům na pokoj či přepravou věcí mezi jednotlivými místnostmi a odděleními.

Platforma SMH ruku v ruce s Desigo CC

Správa budov, nemocniční nevyjímaje, je pochopitelně mnohem komplexnějším úkolem, než jaký dokážou zastat multifunkční senzory zabudované v osvětlení. Proto je platforma SMH uzpůsobena tak, aby ji šlo také velmi dobře kombinovat s řídicím systémem pro budovy Siemens Desigo CC. Desigo CC je platforma, která je nadstavbou pro prakticky všechny technologie, které jsou nasazeny v konkrétním objektu. Jeho úkolem je tyto technologie nejen monitorovat a ovládat, ale i realizovat jejich vzájemné interakce. Příkladem je právě regulace osvětlení, která je jednou z funkcí zmiňovaných nových multifunkčních senzorů Enlighted. Dále pak regulace vnitřní teploty, monitoring spotřeby elektrické energie, ovládání požární signalizace či bezpečnostního kamerového systému, ale také řízení parametrů prostředí v závislosti na stavu obsazenosti místností, automatizované ovládání výtahů, odemykání dveří apod.

Aplikace pro chytré telefony

Platforma Siemens SMH nabízí řadu aplikací, které si zákazník může přizpůsobit podle vlastních potřeb. Kromě již zmíněné aplikace BlueGPS pro sledování pohybu objektů či CMMS – systému počítačově řízené údržby – jsou k dispozici aplikace pro navigaci uživatele v budovách, vazby na nemocniční informační systém nebo aplikace pro řízení logistiky, správy lůžek a systém pro přivolání sester.

Aplikace jsou určeny jak pro chytré telefony se systémem Android, tak i pro iOS a jsou vysoce intuitivní. Nemocnice si je navíc mohou vizuálně přizpůsobit své vlastní identitě, nastavit si v ní personalizovanou domovskou stránku či definovat záložky. Pro různé skupiny koncových uživatelů, tedy zaměstnance nemocnice, pacienty, návštěvy, externí spolupracovníky apod., mohou využívat verze s přihlášením anebo bez přihlášení.

Zvláště pro pacienty a návštěvy je určena aplikace Místnost/Důležitá místa/Služby, s jejíž pomocí si mohou zobrazit jednotlivá pracoviště, místnosti i služby. Tuto aplikaci ale mohou úspěšně využívat i zaměstnanci, kteří jejím prostřednictvím mají trvalý přehled o tom, co se kde děje. Nalezená místa se přehledně zobrazují na mapě.

Návratnost investic

IoT řešení jsou typická rychlou návratností investic. Jaká přesně bude v tom kterém případě, závisí pochopitelně na dané situaci nemocnice. Nejrychleji se investované prostředky přirozeně vrátí u nových projektů. Zde lze velmi výhodně využít synergií s infrastrukturou pro správu budov. Výsledky jsou ovšem velmi dobré i v případech modernizace stávajících nemocničních zařízení. Typické příklady ukazují, že lze poměr nákladů a zisků vyrovnat během 1–2 let.

V praxi se rovněž potvrdilo, že největší potenciál úspor je ve sledování aktiv (menší ztráty, efektivnější využívání), ve snížení spotřeby elektrické energie díky chytrému osvětlení (svítí se pouze tam, kde je třeba a kdy je třeba, využívá se naplno denního světla dopadajícího okny a intenzita osvětlení je přesně přizpůsobena činnosti vykonávané v daném prostoru) a v optimalizaci úklidu (uklízí se pouze prostory, které se skutečně používají). Poměrně značný efekt z hlediska úspor má také chytrá navigace pacientů po nemocnici s pomocí digitální mapy a optimalizace pohybu lidí po areálu, která šetří čas personálu, jinak strávený směrováním pacientů na ostatní oddělení.

Na celou problematiku se ale lze podívat i z druhé strany, a to, jaké potenciální nové zisky lze díky nasazení IoT řešení generovat. Personál, který se zbaví mnoha nadbytečných činností, může například obsloužit více pacientů a lůžek. Zavedení tzv. chytré kanceláře ušetří náklady na administrativu a také odhalí množství nevyužívaných ploch, které lze využít pro rozšíření činností. Například optimalizace ordinací na jejich plné využití umožní ušetřené místo pronajmout externím terapeutům, výživovým poradcům a podobně. Tento výčet zdaleka není vyčerpávající. Je pouhou ukázkou toho, jak velkým přínosem mohou být IoT řešení pro celý sektor zdravotnictví, pokud jsou správně uchopena a nasazena včas.

Webový portál

K platformě Siemens SMH se lze rovněž přihlásit z libovolného zařízení (počítače, telefonu, tabletu) přes webové rozhraní. Jediné, co je k tomu třeba, je internetové připojení a nainstalovaný webový prohlížeč. Webový portál poskytuje rozhraní pro nejrůznější skupiny uživatelů s různě nastavitelnými právy a individuálně povolenými přístupy.

3D grafika a dashboardy

Pro lepší orientaci si uživatel může zvolit 3D aplikaci, která poskytuje zobrazení nemocnice ve 3D. Prostorový záznam usnadňuje řízení jednotlivých systémů, jejich obsluhu i obecně pohyb v náročném prostoru.

K zobrazení využití prostor v jednotlivých budovách anebo na konkrétních odděleních v určitém časovém období slouží nemocniční dashboardy. Pomocí diagramů lze na dashboardech zobrazovat také souhrnné informace o umístění jednotlivých inventárních položek, o jejich stavu či provozní informace z jednotlivých pracovišť.

Koncept chytré nemocnice se dívá dál než jen na výkonnost: hledá příležitosti ke zlepšení dojmu pacientů a k vyšší produktivitě zaměstnanců

 

 

Sdílet článek

Chcete vědět více? Napište nám

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vyplnené osobné údaje budeme spracovávať za účelom spracovania vášho dopytu alebo dotazu. Vďaka tomu vám budeme môcť čo najskôr odpovedať a vyriešiť vašu požiadavku. Pre viac informácií kliknite tu.