Predstavujeme novú verziu portálu TIA V18

Predstavujeme novú verziu portálu TIA V18

12. 09. 2023

Na veľtrhu SPS 2022 bola v novembri minulého roka prvýkrát predstavená nová verzia TIA Portal V18, ktorá po 18 mesiacoch nahradila zatiaľ poslednú verziu V17. Veľký dôraz kladie na posilnenie tímovej práce a integrácie IT/OT, zavádza novú pokročilú kinematiku a maximálnu dostupnosť vďaka prítomnosti redundancie na úrovni R1.

TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) je riešením spoločnosti Siemens, ktoré umožňuje úplnú integráciu automatizácie v celom podniku. TIA Portal je platforma - inžiniersky softvérový systém, v ktorom sú v spoločnom softvérovom prostredí s jednotným ovládaním z jednej plochy integrované nástroje potrebné k projektovaniu a konfigurácii riadiacich systémov, nástrojov pre dátovú analýzu, diagnostiku, energetický manažment a mnoho ďalších. Vďaka tejto integrácii je možné nielen rýchlejšie a efektívnejšie vytvárať aplikačné programy, ale mať aj konzistentné údaje v rámci celého projektu automatizácie, prehľadnú štruktúru, ktorú možno aj jednoducho meniť a dopĺňať, a zároveň riadiť diagnostiku, údržbu a servis automatizačnej techniky nasadenej v prevádzke.

Podpora počas celého životného cyklu

Všetky podniky sa denne stretávajú s rastúcim tlakom na zvyšovanie produktivity a rastúcimi nárokmi na udržanie konkurencieschopnosti. Rozhodujúcu úlohu v tomto úsilí zohrávajú čas, náklady a kvalita. V tomto pomyselnom boji vyhráva ten, kto dokáže najrýchlejšie uviesť na trh novú inováciu a prispôsobiť sa neustále sa meniacim podmienkam na trhu. Súčasne bez akýchkoľvek kompromisov strán kvality. TIA Portal vďaka svojmu systémovému prepojeniu všetkých jednotlivých podoblastí podporuje stroje a celé strojové celky počas celého ich životného cyklu - od návrhu cez prevádzku až po údržbu. Existencia jednotného prostredia pre kompletné riadenie projektu automatizácie pomáha výrazne šetriť čas a peniaze. Preto niet divu, že sa TIA Portal za takmer 15 rokov svojej existencie úspešne etabloval v mnohých priemyselných odvetviach. Ale nám to však nestačí. Každou novou verziou sa starostlivo pridávajú nové funkcie na základe potrieb a spätnej väzby zákazníkov a všetkých aktívnych partnerov spoločnosti Siemens. S TIA Portal je tak možné pružne reagovať aj na všetky aktuálne a často rýchlo sa meniace potreby, a to používatelia oceňujú.

"Práca v odvetví automatizácie sa v posledných rokoch výrazne zmenila. Je potrebné riešiť nové problémy, napr. do oblasti automatizácie vstupuje kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, digitálne dvojčatá, priemyselné metaverse atď. Nová verzia TIA V18 je rovnako ako predchádzajúca verzia reakciou na aktuálne výzvy dneška," hovorí Ondřej Rakušan zo spoločnosti Siemens Česká republika.

Tímová spolupráca

TIA V18 má oproti predchádzajúcej verzii oveľa viac funkcií pre tímovú spoluprácu. Vďaka týmto funkciám môže na projektoch súčasne pracovať niekoľko používateľov, ktorí si môžu vytvárať pracovné tímy. Na každom projekte môže paralelne pracovať aj viacero tímov, ktoré si môžu vytvárať a spravovať zdieľané knižnice. Prístupové práva možno prideliť buď individuálne, alebo konkrétnej skupine, čo ďalej zvyšuje efektívnosť a flexibilitu spolupráce.

Integrácia IT/OT

Integrácia informačných (IT) a prevádzkových (OT) technológií je dnes jednoznačným trendom. Preto bola do novej verzie portálu TIA pridaná nová funkcia SIMATIC Automation Xpansion (SIMATIC AX), ktorá pomáha IT profesionálom vstúpiť do sveta OT. Nájdu tu známe vývojové prostredia a nástroje, ako napríklad rozhranie kompatibilné so sadou Visual Studio alebo správu projektov prostredníctvom GitHub. Takto naprogramované funkcie sa vytvárajú v štruktúrovanom texte, a preto ich možno bez problémov integrovať do portálu TIA ako knižnice. Inžiniersku platformu, ktorá bola štandardným nástrojom používaným v prostredí prevádzkových technológií (OT), môžu teraz ľahko používať IT odborníci bez toho, aby sa museli najprv preškoliť. Je to dôležité najmä v dnešnej dobe, keď je na trhu práce pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v oblasti OT.

SIMATIC AX funguje v cloude tak, že si ho môžu používatelia jednoducho stiahnuť a tiež aktualizovať. Je k dispozícii ako služba. Na rozšírenie systému AX je potrebná licencia. V súčasnosti je k dispozícii len pre riadiace systémy S7-1500.

Podpora redundancie R1

Riadiace systémy SIMATIC S7-1500 a SIMATIC ET 200SP teraz vo verzii TIA V18 podporujú redundanciu na úrovni R1, čím zabezpečujú maximálnu dostupnosť aplikácií a pomáhajú riešiť súčasné a budúce výzvy priemyselnej automatizácie. Redundanciu na úrovni R1 možno jednoducho a flexibilne integrovať do existujúcich sietí bez potreby programovania. Ponúka tak jedno z najjednoduchších riešení na trhu, ktoré možno použiť v širokom spektre priemyselných odvetví - nielen na automatizáciu kritických výrobných technológií, ale aj v logistike a infraštruktúre, kde je redundancia R1 obzvlášť dôležitá pre veľké infraštruktúrne projekty. Nový hardvér podporuje aj najnovšie bezpečnostné štandardy. Preto sa vo verzii V18 platformy TIA Portal opäť kladie veľký dôraz na najmodernejšie zabezpečenie a určite sa oplatí aplikovať tieto novinky do vašich súčasných a nových projektov.

Komplexná kinematika

Ďalším trendom, ktorý nová verzia TIA V18 rieši, sú rastúce požiadavky zákazníkov na integráciu robotov a iných komplexných kinematických zariadení. Najnovšia verzia TIA Portal už obsahuje jednoduchý a komplexný návrh 5D/6D kinematiky, t. j. funkcia na riadenie pohybu až v šiestich interpolačných osiach. Ak sa užívateľ rozhodne obohatiť svoje automatizačné portfólio o zariadenie tohto typu, môže ho jednoducho pridať bez toho, aby musel akokoľvek zasahovať do svojich existujúcich systémov.

 

Viac informácií nájdete tu.

Sdílet článek

Chcete vediet viac? Napíšte nám

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vyplnené osobné údaje budeme spracovávať za účelom spracovania vášho dopytu alebo dotazu. Vďaka tomu vám budeme môcť čo najskôr odpovedať a vyriešiť vašu požiadavku. Pre viac informácií kliknite tu.