Technická správa budov vstoupila do nové éry

Technická správa budov vstoupila do nové éry

15. 11. 2015

Na jaře letošního roku vzbudil na světovém veletrhu ISH 2015 ve Frankfurtu nad Mohanem velký zájem návštěvníků nový systém pro technickou správu budov Desigo CC od společnosti Siemens. Jedná se o vůbec první systém svého druhu, který zákazníkům umožňuje integrovat do jedné ovládací stanice přístup ke všem technickým systémům a funkcím v budově.

Požadavky, které jsou kladeny na budovy, neustále rostou. 40 % celosvětové spotřeby energie lze přičíst právě budovám a jejich provozní náklady představují celých 80 % z celkových nákladů na stavbu. Ekonomové odhadují, že nemoci z povolání související s kvalitou budov snižují hrubý národní produkt až o 1 %. Právní rizika, nedostatek zdrojů, náročné bezpečnostní standardy, soutěž o podíly na trhu – všechny tyto faktory představují významné výzvy pro manažery a investory, provozovatele budov a řídicí pracovníky, uživatele i obyvatele budov.

Mnoho orgánů, jeden mozek

Dnešní moderní budovy jsou doslova nabity nejrůznějšími složitými technologiemi, které jsou nejen samy o sobě vysoce pokročilé, ale současně musejí být i „chytré“ v tom smyslu, že dokážou netriviálním způsobem komunikovat mezi sebou navzájem a zároveň i okamžitě reagovat na změny v okolí. Představují složité „organismy“, kterým dosud chybělo centrální řízení. To se týká vytápění budov, větrání, klimatizace, osvětlení i naopak zastínění vnitřních prostor, energetického managementu budov, ochrany proti požáru i proti neoprávněnému vniknutí nežádoucích osob.     

Každá z těchto technologií je sama o sobě složitým oborem, za kterým stojí týmy specialistů. Spojit je všechny pod jedinou ovládací stanici, která by umožňovala přístup ke všem těmto technickým systémům a funkcím v budově, byl velmi ambiciózní plán, o kterém se ještě nedávno jen snilo. Řídit celou budovu z jediného „velína“ by ušetřilo velké množství času, energie a výrazně snížilo počet zaměstnanců technické správy budov. Kromě toho by se pochopitelně výrazně zvýšila efektivita a přesnost fungování celého tohoto „organismu“. V systému Desigo CC se všechno to, o čem se dosud jen snilo, podařilo zrealizovat.  

Interdisciplinární a intuitivní

Společnost Siemens vyvinula systém Desigo CC pro správu budov nově a tak říkajíc od základu, s cílem vytvořit moderní, intuitivní platformu, která umožní dosáhnout významného zlepšení provozních a ekonomických vlastností budov. Při vývoji byl kladen důraz především na integraci funkcí v budově.

Aby vůbec mohl být takto komplexní systém vybudován, museli se jeho designéři podívat na celou problematiku interdisciplinárně, tj. s nadhledem a napříč jednotlivými obory. Díky tomuto přístupu nyní systém Desigo CC umožňuje zobrazit stav nejrůznějších zařízení v reálném čase. Důležitým momentem je také vznik synergických efektů, které výrazně zvyšují účinnost celého zařízení. Opomenout by se ale neměl ani účinek na snížení nákladů na instalaci systému a zaškolení obsluhy. Zatímco dříve bylo zapotřebí nainstalovat si několik různých systémů a se všemi se naučit pracovat, s Desigem CC již tato komplikace odpadá a operátory stačí vyškolit pouze na jediný systém.   

Při vývoji systému Desigo CC byla věnována zvláštní pozornost intuitivnímu charakteru obsluhy řídicí centrály. Uživatelské rozhraní vedle hierarchicky uspořádané vizualizace systémů obsahuje také tři oblasti, ve kterých se zobrazují kontextově vázané důležité informace a současně mají uživatelé přímý přístup k potřebným funkcím. Uživatelské rozhraní lze nastavit tak, že obsluhující pracovníci nemohou sledovat údaje a ovládat funkce, které nejsou určeny přímo pro ně. Systém Desigo CC je vybaven inteligentním navigačním konceptem, který operátora provádí krok za krokem řešenou úlohou a zobrazuje pouze informace, které aktuálně potřebuje. Současně ale mají operátoři přímý přístup ke všem zařízením integrovaným v řídicí stanici.

Optimální nastavení

Jako otevřená platforma systém Desigo CC podporuje mnoho standardních komunikačních protokolů (například protokoly BACnet a OPC) i mnoho standardů z oboru IT, což umožňuje začlenit do systému také produkty od jiných výrobců a dodavatelů. Současně systém Desigo CC podporuje pokročilé profily zařízení podle standardu BACnet B-AWS, a tak uživatelům umožňuje za běžného provozu optimálně nastavovat časové programy zařízení, zobrazení časových průběhů veličin (trendů) a správu alarmů.

Při vývoji platformy Desigo CC se kladl důraz také na integraci poplachových systémů, elektrické požární signalizace, poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace, kontroly vstupu a průmyslového videa. Desigo CC poskytuje sofistikované interakce mezi poplachovými systémy a systémy automatizace budovy snadným monitorováním a ověřením poplachů. Při spuštění tísňového poplachu může například připojený video systém okamžitě poplach ověřit a umožní operátorovi přiměřenou reakci. Samozřejmostí je zobrazení události v grafických plánech budovy.

Součástí systému Desigo CC je i nástroj pro tvorbu zpráv, které lze následně využít jako podklady k nejrůznějším analýzám. Taková zpráva pak může např. souhrnně a jednotně zobrazit údaje z různých zdrojů. Součástí systému je i program pro historickou analýzu, který dovoluje porovnávat aktuální údaje s minulými a vyhodnotit trendy výkonnostních parametrů budovy. S těmito programy lze pracovat jak manuálně, tak i v automatickém režimu, např. při vydávání zpráv automaticky v určených časech nebo při výskytu určitých událostí či v případě tvorby aktuálních grafů zobrazujících okamžitý stav různých parametrů budovy.

Systém Desigo CC a s ním související služby zákazníkům jsou součástí tzv. zeleného portfolia společnosti Siemens, která v současnosti generuje prostřednictvím „zelených“ produktů a systémů asi 43 % ze svých celkových tržeb. Společnost Siemens tak patří k předním světovým dodavatelům techniky vstřícné k životnímu prostředí.

Sdílet článek

Chcete vediet viac? Napíšte nám

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vyplnené osobné údaje budeme spracovávať za účelom spracovania vášho dopytu alebo dotazu. Vďaka tomu vám budeme môcť čo najskôr odpovedať a vyriešiť vašu požiadavku. Pre viac informácií kliknite tu.