Technologická exploze po koronaviru

Technologická exploze po koronaviru

12. 06. 2020

O tom, že vpád nemoci covid-19 do našich životů způsobí obrovské změny, nikdo nepochybuje. Avšak skutečnost, že ony změny mohou být i pozitivní, si ještě zdaleka všichni neuvědomují. Jedněmi z těch, kdo na pozitivní změny věří, a navíc dělají vše pro to, aby jich bylo co možná nejvíce, jsou tvůrci moderních technologií. Na konkrétní kroky i konkrétní technologie, které mohou posunout lidstvo o velký krok kupředu, jsme se ptali Ing. Tomáše Duby, zástupce divize Digital Industries společnosti Siemens.

Jak podle vás doba koronavirová ovlivnila či ovlivní život v naší zemi a také činnost vaší společnosti?

Ing. Duba: Stejně jako všichni v České republice jsme skočili do neznáma. A byla to nakonec přínosná zkušenost. Ukázalo se totiž, že můžeme fungovat ve vzdáleném režimu pomocí moderních videokonferenčních nástrojů. Paradoxně tato nepředvídatelná a nucená situace urychlila nástup nových způsobů komunikace a interakce. A to jak uvnitř naší organizace, tak i při komunikaci s okolním světem. Mám radost hlavně z toho, že jsme díky těmto prostředkům zůstali ve spojení se svými zákazníky a mohli jim i v době cestovních restrikcí poskytovat vzdálenou technickou podporu.

 

Dá se nyní již říci, jak se situace vyvine do budoucna?

Ing. Duba: Myslím, že dá, a domnívám se, že pozitivně. Řada našich klientů, kteří se tomu ještě nedávno bránili, začala zmíněné komunikační nástroje využívat jako svůj primární komunikační kanál. Nejen směrem ke svým dodavatelům, ale i k nejdůležitější skupině – zákazníkům a koncovým uživatelům. To nás inspiruje ke spuštění nových služeb vzdálené technické podpory, ze kterých se stane nový standard. Je to řešení, na kterém vyděláme všichni. Dojde totiž k obrovské úspoře času při vyřizování zákaznické podpory, a hlavně i k podstatnému zrychlení její dostupnosti ve finální destinaci u koncového uživatele kdekoliv po celém světě.

 

Jaké trendy na trhu vnímáte v souvislosti s výše uvedeným? A které z nich podle vás přetrvají?

Ing. Duba: Jednoznačně je to nástup digitalizace. Od samotného návrhu digitálního dvojčete stroje přes jeho optimalizaci, virtuální uvedení do provozu až po ověření jeho funkčnosti spuštěním virtuální výroby. Tyto metody a postupy nejsou nové. Naše společnost, která se řadí mezi průkopníky a propagátory digitalizace, řešení digitálního dvojčete (od stroje přes finální výrobek až po celou digitální továrnu) na českém trhu nabízí již roky. Doposud zde však nebyla vůle výrobců strojů nám naslouchat. To se ale zásadně mění právě nyní. Byli totiž situací na trhu přinuceni k dost radikální změně postoje. A to vidím jako jeden z nejpozitivnějších dopadů.

 ▲ Nástroj Create MyVirtual Machine. ▲ Nástroj Create MyVirtual Machine
 
 

Co tím konkrétně myslíte?

Ing. Duba: V momentě, kdy potřebujete prodat stroj zákazníkovi a váš obchodník ho nemůže fyzicky navštívit a stroj mu představit, můžete využít videokonferenci, během které na digitálním dvojčeti stroje spustíte virtuální obrábění dvojčete jeho obrobku. Díky tomu můžete zákazníka přesvědčit, že právě váš stroj vyhovuje jeho zadání. Dokonce díky digitální simulaci virtuální výroby máte možnost ověřit výrobní časy potřebné na konkrétní výrobní operaci. To jsme ale až na samotném konci celého řetězce. Vše samozřejmě začíná u návrhu stroje, jeho optimalizace, příslušné simulace, zprovoznění stroje a spuštění výroby. To vše v digitálním světě díky digitálnímu dvojčeti stroje a dvojčeti výroby, které jsou naprosto věrnou kopií reálného chování. Virtuální zprovoznění digitálního dvojčete přináší jednak úsporu nákladů spojených s odstraněním chyb, které vznikají při návrhu stroje a jeho výrobě, a hlavně úsporu času potřebného k uvedení stroje na trh. Jednotlivé fáze výrobního procesu totiž mohou díky digitálnímu dvojčeti probíhat paralelně vedle sebe. Vím o konkrétních českých výrobcích strojů a celých výrobních celků, kteří již v dnešní době takto fungují. A jen díky tomu mohli přestát složitou situaci posledních měsíců.

 

Jaké konkrétní řešení máte k dispozici, které byste mohl českým firmám doporučit?

Ing. Duba: Jednoznačně Sinumerik One. Jedná se o zcela první CNC řídicí systém svého druhu, který je digitálně nativní. To znamená, že NC jádro kromě fyzické podoby existuje již rovnou v digitální virtuální podobě. Bez nutnosti složité integrace s externím virtuálním prostředím, můžete začít tvořit virtuální obráběcí stroj prostřednictvím nástroje Create MyVirtual Machine. Po vytvoření virtuálního stroje budete nepochybně chtít vyzkoušet jeho funkcionalitu. K tomu slouží nástroj Run MyVirtual Machine, který simuluje virtuální obrábění na virtuálním stroji. Vše je plynule integrováno přímo ve virtuálním NC jádře. To je oproti ostatním řešením na trhu obrovská výhoda a Siemens v tom drží světový unikát.

▲ Sinumerik One PPU1740.▲ Sinumerik One PPU1740
 
 

To samozřejmě nebude jediná výhoda digitálního dvojčete stroje. Jaké jsou ty další?

Ing. Duba: Zatím jsme mluvili o využití v prodejní fázi stroje a samotném návrhu, zprovoznění a ověření stroje, které mu předchází. Na to samozřejmě navazuje i poprodejní servis. V době omezeného cestování po světě přijde vhod možnost provést zaškolení obsluhy vzdáleně, kdy namísto fyzického stroje se opět použije digitální dvojče stroje a simulace výroby. Výrobce stroje má navíc v případě vzdálené diagnostiky možnost simulovat odstranění případné chyby na digitálním dvojčeti, včetně odzkoušení opravné softwarové záplaty. Díky tomu se snižuje riziko fyzického poškození stroje a vzniku škod souvisejících s odstávkou výroby. Jako velmi zajímavou funkcionalitu pro výrobce stroje vidím i možnost sběru strojových dat a na základě jejich analýzy využití k neustálé optimalizaci konstrukce a naladění stroje.

 

Které trendy nás budou podle vás provázet v oblasti obrábění v příštích letech?

Ing. Duba: Je to nepochybně rychlý nárůst cloudových řešení a Edge Computingu. Sběr výrobních dat, jejich ukládání do cloudu, kde nad jejich velkou množinou (big data) dojde za podpory umělé inteligence k vysledování souvislostí jevů, které přispějí ke zpětné vazbě sloužící k další optimalizaci efektivity výroby. Vedle toho Edge Computing, který se postará o analýzu velkého objemu rychle se měnících dat v reálném čase a jejich následnou agregaci do cloudu. V oblasti obrábění se bude stále více prosazovat 3D tisk. To se nakonec ukázalo jako velmi schopné řešení v době nástupu koronavirové pandemie, kdy řada šikovných lidí v Česku začala tisknout nedostatkové ochranné pomůcky, které by konvenční cestou výroby trvalo uvést na trh mnohem delší dobu. V oblasti 3D tisku kovových materiálů dochází, a ještě dojde, k poklesu pořizovací ceny tiskáren. To umožní jejich masové průmyslové nasazení, kdy budou koexistovat vedle obráběcích strojů.

 ▲ Sinumerik One NCU a PPU▲ Sinumerik One NCU a PPU
 
 

Co byste chtěl vzkázat českému průmyslu?

Ing. Duba: Přál bych si, aby naše schopnost adaptovat se, která se osvědčila při boji s koronavirem, pokračovala. Abychom zkusili soudobou složitou situaci využít k přehodnocení svých strategií a začali investovat do konkurenceschopnosti. Nástroje tu jsou a je jen na nás, jak je dokážeme ve svůj prospěch využít. Šanci přežít budou mít pouze ti s nejsilnější vůlí se adaptovat na stávající situaci, protože trh už nebude jako dříve. Ti, kdo nad tím opět jen mávnou rukou, jako už tolikrát v minulosti, to tentokrát nemusí ustát a do příštího roku z trhu zmizí. Přestože se v tomto přání mnohokrát opakuji, věřím, že nyní to vyjde a že čeští výrobci svou šanci využijí, a že až budeme stávající situaci hodnotit s odstupem jednoho roku, uvidíme sebevědomé exportéry s vysokou mírou jedinečnosti v jejich oboru podnikání. 

 

Zdroj : MM Průmyslové spektrum

Sdílet článek

Chcete vědět více? Napište nám

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vyplnené osobné údaje budeme spracovávať za účelom spracovania vášho dopytu alebo dotazu. Vďaka tomu vám budeme môcť čo najskôr odpovedať a vyriešiť vašu požiadavku. Pre viac informácií kliknite tu.