Virtuální simulace: nižší náklady, kratší doba zprovoznění a menší riziko

Virtuální simulace: nižší náklady, kratší doba zprovoznění a menší riziko

21. 09. 2022

V reálném životě žádné tlačítko „Reset“ neexistuje.

Každý z nás se někdy dostal do situace, kdy by nejraději stiskl tlačítko „reset“. Když například něco zkoušíme a nepovede se nám to nebo když uděláme chybu při instalaci, říkáme si: „Bylo by super to resetovat a začít znovu!“ Reálně to bohužel je možné jen zřídka, a o to víc to platí v procesních nebo výrobních provozech. Právě zde je pro rychlejší uvedení výrobků na trh a zachování trvale vysoké kvality potřeba zajistit optimalizované pracovní postupy v rámci automatizace. Rozhodující roli zde hraje co nejkratší doba montáže nových výrobních linek a jejich zprovoznění. Chyba v provozu pak může snadno způsobit velké ztráty, čemuž se samozřejmě chceme vždy vyhnout.

Proč potřebujeme virtuální zprovoznění?

Při provozování technologického nebo výrobního zařízení je uvedení do provozu, známé také jako přejímací zkouška (Factory Acceptance Test, FAT nebo Site Acceptance Test, SAT) důležitým krokem před zahájením vlastní výroby. Během této fáze se může objevit celá řada problémů, které mohou vést k dominovému efektu a způsobit zpoždění či další problémy. Příkladem může být situace, kdy nedojde ke kompletnímu dokončení procesu, a tudíž není identifikováno jeho „chování“ a analýza chyb je provedena pouze v omezené míře. Následně pak dochází ke zpoždění při spuštění technologického zařízení. Důvodem může být testování s neúplnými informacemi o zařízení, což ohrožuje bezpečnost a může vést k poškození infrastruktury nebo újmě osob v zařízení. Kromě zpoždění v realizaci projektu to může dále zvyšovat náklady kvůli nesplněným parametrům.

Tomu všemu lze ovšem předejít. Řešením je kompletní testování a optimalizace závodu ve virtuálním prostředí! Výhody virtuálního zprovoznění jsou obrovské:

  • Nižší náklady – reálný hardware není potřeba
  • Minimalizace rizik – pohodlné testování bez rizika vlivu na provoz technologického zařízení
  • Kratší doba zprovoznění – významné zkrácení doby reálného uvedení do provozu ještě před zahájením výroby.

Simulační platforma SIMIT společnosti Siemens umožňuje simulaci a emulaci v reálném čase pro zajištění komplexního testování automatizačních řešení.

Jak vypadá virtuální zprovoznění?

Náš virtuální svět začíná virtuálním zařízením v simulační platformě SIMIT. Existují dvě možnosti jeho konfigurace.

Za prvé – můžeme se připojit ke skutečnému automatizačnímu systému, jako je například SIMATIC S7-40 nebo S7-1500, kde můžeme testovat původní zavedení automatizace přímo z řídicích jednotek. Tomuto řešení říkáme HIL (Hardware-in-the-Loop). Následně pokračujeme s řešením SIL neboli Software-in-the-Loop, při němž automatizační program propojíme s virtuálním řídicím systémem SIMIT, který funguje stejným způsobem jako řídicí jednotky S7-400 a S7-PLCSIM Advanced.

 

SIMIT se SIMATIC S7-PLCSIM Advanced

Jako rozšířená možnost pro simulace v rámci inženýrského rámce TIA Portal je systém S7-PLCSIM Advanced jedním ze základních prvků virtuálního zprovoznění s komplexní funkční simulací systému S7-1500. S pomocí S7-PLCSIM Advanced můžeme simulovat a ověřovat programový kód včetně komunikace a webového serveru. Lze simulovat i více situací pro několik vzájemně spolupracujících řídicích jednotek. Kvalitu programu lze dále zvýšit díky včasné detekci chyb během simulace, čímž se sníží mechanické poškození stroje a zajistí bezpečnost.

Testování libovolných parametrů v prostředí SIMIT před jejich vlastním zavedením v reálném technologickém zařízení vytváří možnosti pro optimalizaci procesů a uchování know-how, což vede ke zkrácení doby zprovoznění a doby uvedení na trh. Doplníme-li validaci programových kódů s pomocí S7-PLCSIM Advanced, můžeme spolu s parametry optimalizovat i proces automatizace.

Simulace školení obsluhy

Simulační platforma SIMIT umožňuje nejen komplexní testování automatizačních aplikací, ale nabízí rovněž i realistické prostředí pro školení obsluhy před uvedením systémů do provozu. Školení operátorů jsou totiž nesmírně důležitá. Například, než pilot začne pilotovat skutečné letadlo, musí nejdříve absolvovat výcvik na leteckém simulátoru. Tyto simulační platformy nezpůsobí ve skutečném světě žádnou škodu, pokud operátor ve výcviku udělá nějakou chybu, ale významně podporují bližší seznámení s obsluhou zařízení. Kromě toho lze simulační rámec průběžně používat i během celého procesu projektování.

Testování, virtuální zprovoznění a virtuální školení obsluhy nabízené platformou SIMIT je téměř jako resetovací tlačítko pro svět automatizace.

 

Chcete-li se o řešeních SIMIT a S7-PLCSIM Advanced společnosti Siemens dozvědět více, navštivte siemens.cz/simulace

Sdílet článek

Chcete vědět více? Napište nám

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vyplnené osobné údaje budeme spracovávať za účelom spracovania vášho dopytu alebo dotazu. Vďaka tomu vám budeme môcť čo najskôr odpovedať a vyriešiť vašu požiadavku. Pre viac informácií kliknite tu.