Dům, ve kterém již požár nemá šanci

Dům, ve kterém již požár nemá šanci

23. 06. 2022

Zabezpečit proti požáru objekt, v němž žijí lidé nějakým způsobem handicapovaní – špatně se pohybují nebo jejich smyslové orgány nejsou zcela v pořádku –, může být technologickou výzvou. Požární bezpečnost se totiž skládá z několika různých disciplín – z detekce požáru, vyhlašování poplachu, organizace evakuace, stabilního hašení a grafických nadstavbových systémů. Sladit všechny tyto složky dohromady tak, aby vše perfektně fungovalo, nemusí být zcela snadné.

Právě takové výzvy se zhostila společnost Siemens, když se loni v září pustila do instalace protipožárního zabezpečení v domově pro seniory a osoby postižené stařeckou demencí, resp. Alzheimerovou nemocí, ve středočeských Krabčicích. Domov, který provozuje Diakonie Českobratrské církve evangelické, obdržel nový protipožární systém od společnosti Siemens darem.

Z celkového počtu 114 míst, které krabčický domov seniorům nabízí, mohou být až tři čtvrtiny obsazeny osobami s Alzeheimerovou nemocí. I takovémuto množství nemocných seniorů dokáže domov poskytovat náležitou péči. Je to však také další z důvodů, proč jsou v tomto domově nároky na bezpečnost opravdu vysoké. A aby ztěžujících faktorů, s nimiž se musel Siemens vypořádat, nebylo málo, jsou budovy, v nichž se domov nachází, staršího data, některé pocházejí dokonce až z roku 1870. Implementovat do nich moderní protipožární zabezpečení proto nebylo úplně jednoduché. Další komplikací bylo, že instalace probíhala v čase koronavirové pandemie, tedy za mimořádně přísných ochranných opatření, ale za plného provozu.

„Museli jsme brát ohled i na denní rytmus obyvatel domova, jako je polední klid nebo terapeutické pauzy, a také na jejich soukromí. Proto jsme zvolili bezdrátový systém, který nevyžaduje vrtání a frézování kabelových tras, kvůli němuž by bylo nutné stěhovat ležící klienty,“ vysvětlil specifika instalace v Krabčicích Michal Roubíček, specialista na požární a zabezpečovací technologie Siemens. I přes všechny tyto komplikace se podařilo instalaci protipožárního systému v ceně přesahující 1, 5 milionu korun uskutečnit v rekordním čase – během pouhých 14 dnů.

Unikátní řešení

Elektrická požární signalizace Sinteso, kterou Siemens v domově nainstaloval, je tvořena zhruba stovkou automatických a manuálních hlásičů požáru, převážně typu SWING. Ty mají jednu unikátní vlastnost – dokážou si mezi sebou předávat signál bezdrátově a na relativně velkou vzdálenost. Oproti klasickým bezdrátovým systémům je dosah těchto hlásičů až trojnásobný. Vzhledem k členitosti celého objektu se tato vlastnost ukázala být velmi důležitou. Rádiový signál je tak zajištěn ve všech prostorech domova, i tam, kam musí pronikat přes několik zdí, stojících mezi bránou a hlásiči.

Nasazení bezdrátového systému umožnilo zredukovat kabelové trasy na nezbytně nutné minimum. Kabely tedy vedou pouze po chodbách ke komunikačním bránám, akustické signalizaci a drátovým hlásičům.

Důležitým rysem hlásičů SWING je také to, že dokážou přesně rozlišit pravé příznaky požáru od klamných. Těmi mohou být například vzlínající prach nebo pára, která vzniká při vaření nebo ohřevu jídel a nápojů v kuchyňkách. „Díky našim technologiím mohou v případě požáru pečovatelé rychle a účinně zasáhnout a obyvatelé krabčického domova tak jsou stále v bezpečí,“ zdůraznil Tomáš Hüner, ředitel Siemens Smart Infrastructure.

Hlavně předejít panice

Pro seniory a osoby se sníženou orientační schopností představuje oheň velké nebezpečí. Riziko často nerozpoznají včas nebo vůbec a poté již nemusejí mít dostatek času na evakuaci. Akustická signalizace nebezpečí je proto v Krabčicích těmto okolnostem přizpůsobena tím, že jednotlivé signalizační body jsou adresovatelné a umístěné na stejné lince jako komunikační brány. Adresovatelná zařízení lze díky obrovským programovacím možnostem ústředen tohoto systému ovládat kaskádovitě a v případě nebezpečí je tak možné postupně varovat odlišnými signály osoby, kterým hrozí bezprostřední nebezpečí, a ostatní skupiny lidí, jimž bezprostřední nebezpečí nehrozí. Tímto způsobem lze účinně zabránit nekoordinovanému hromadnému útěku a panice při zahlcení únikových cest. „Akustické signály mohou mít podobu různých výstražných tónů, jako je tomu v tomto případě, nebo lze ve členitějších objektech doplnit signalizaci o řečové zprávy, které poskytnou srozumitelné hlasové pokyny, rovněž v několika úrovních,“ vysvětluje akustická specifika instalace Michal Roubíček.

„Neviditelná“ ochrana

Další z předností elektrické požární signalizace Sinteso je, že umožňuje měnit citlivost podle aktuálního provozního režimu. Zatímco ve dne tedy může být citlivost hlásičů nastavena standardně, tedy tak, že se počítá spíše s drobnějšími incidenty, jako jsou například výskyt páry v kuchyňce při přípravě jídla, v nočním režimu se systém automaticky přepíná na vyšší citlivost. Ta zaručuje včasnější varování v případě ohrožení, a umožňuje tudíž i rychlejší reakci a případně i evakuaci. Důležitost a přínos tohoto požárního systému Siemens oceňuje i Aleš Gabrysz, ředitel domova v Krabčicích: „Instalovaný systém významně zvyšuje bezpečnost provozu služby. Protipožárními zabezpečovacími systémy se musíme zabývat, neboť tvoříme domov. Ač tento domov musí splňovat mnoho institucionálních prvků, primárně je to domov s fotografiemi na stěnách, lampičkou u křesla, s televizí, teplometem nebo rychlovarnou konvicí. To vše může být rizikem, a proto tichý a téměř neviditelný systém požární signalizace zajišťuje ochranu před fatálními důsledky.“

Ochránit zranitelné seniory v obdobných zařízeních je pro jejich provozovatele náročný a permanentní úkol. Jak však názorně ukazuje instalace v krabčickém domově, dobře vymyšlená a zkonstruovaná elektrická signalizace, využívající ty nejmodernější technologie, dokáže riziko požáru minimalizovat, aniž jakkoli narušuje běžný život a zvyky jeho obyvatel.

Tento domov musí splňovat mnoho institucionálních prvků, primárně je to domov s fotografiemi na stěnách, lampičkou u křesla, s televizí, teplometem nebo rychlovarnou konvicí. To vše může být rizikem, a proto tichý a téměř neviditelný systém požární signalizace zajišťuje ochranu před fatálními důsledky.

Aleš Gabrysz, ředitel domova v Krabčicích

Sdílet článek

Chcete vědět více? Napište nám

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vyplnené osobné údaje budeme spracovávať za účelom spracovania vášho dopytu alebo dotazu. Vďaka tomu vám budeme môcť čo najskôr odpovedať a vyriešiť vašu požiadavku. Pre viac informácií kliknite tu.