Meter Data Management System

Meter Data Management System

26. 11. 2018

EnergyIP MDM – aplikace pro plánování a rozmístění chytrých měřidel

Využijte naplno svá data a objevte hodnotu investice do systému chytrého měření spotřeby energie. Aplikace EnergyIP Meter Data Management (MDM) je určena pro automatizaci obchodních procesů spojených se správou dat z chytrých měřidel. Díky komplexní sadě nástrojů mohou energetické společnosti řešit běžné záležitosti spojené s využíváním energetických služeb, jako jsou údaje pro vyúčtování na bázi řešení „meter-to-cash“, ale i nové možnosti, které využívají kumulativní data, data registrů, intervalová data a data z přístrojů IoT pro podporu klíčových podnikových aplikací.

Řešení Siemens EnergyIP MDM využívají energetické společnosti po celém světě, aby jim pomohlo splnit jejich individuální požadavky. Tato řešení se například zaměřují na:

• zefektivnění procesu fakturace,

• poskytování vysoce spolehlivých údajů pro účely pokročilé analytiky,

• plánování nasazení chytrých měřicích přístrojů a podporu tržních transakcí,

• poskytování přesných informací energetickým společnostem při správě rostoucího počtu chytrých měřidel a zvyšujícího se množství zpracovávaných dat.

Jediná aplikace schopná vyřešit řadu obchodních výzev

Při výběru řešení MDM by se energetické společnosti měly zaměřit na tři hlavní aspekty zajišťující co nejkratší návratnost investice do inteligentní infrastruktury:

• nižší provozní náklady a vyšší kvalita služeb,

• nižší personální náklady na řešení výjimečných situací,

• nižší náklady na integraci systému s novými odečtovými centrálami AMIa podnikovými ERP aplikacemi.

Příklady využití aplikace Siemens EnergyIP MDM:

• Správa a provoz všech procesů souvisejících s chytrými přístroji a systémy pro sběr a získávání dat;

• Koordinace procesu pořizování a instalace měřidel a chytrých zařízení;

• Správa a komunikace se všemi měřidly a přístroji, zasílání oznámení v případě problémů způsobených neodbornou manipulací, podvodnými zásahy, výpadky atd.;

• Využití dat při stanovení priorit a pořadí výjezdů do terénu v případě poruchy či opravy;

• Transakce s daty třetích stran, včetně odečtů průběhů pro účely vyúčtování, a to s několika stranami;

• Korelace dat ze zařízení distribuční soustavy s přístroji IoT (např. elektroměry) za účelem přesného zjištění problému a zatížení distribuční soustavy; Estimace stavu měřidel a výpočet spotřeby pro přesné vyúčtování; • Správa a řešení výjimek na bázi „meter-to-cash“;

• Sledování a správa datových operací pro kontrolní účely;

• Správa nových měřicích míst včetně distribuovaných zdrojů energie u zákazníka, jako jsou solární panely, kogenerační jednotky nebo elektromobily;

• Vytváření relevantních dat a filtrů událostí pro systém správy výpadků (OMS). Zpracování dat pro denní a hodinové vypořádání tržních transakcí.

Platforma Siemens EnergyIP nabízí:

• Vertikální rozšiřitelnost, prokazatelně až 50 milionů měřicích míst;

• Horizontální rozšiřitelnost umožňuje přidání nových funkcí nebo doplnění nových regulačních požadavků v případě změn na trhu;

• Možnost vícečetného pronájmu, kdy je každé zapojené společnosti zajištěna ochrana dat a soukromí prostřednictvím individuálního přihlášení organizace a uživatele včetně možnosti kompletní segmentace dat podle organizací nebo model podpory formou sdílení kmenových dat;

• Modulární architektura, která umožňuje integraci přes flexibilní adaptéry pro přizpůsobení rozhraní formátům pro výměnu dat používaným na trhu, včetně možnosti integrace různých technologií.

Sdílet článek

Chcete vědět více? Napište nám

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vyplnené osobné údaje budeme spracovávať za účelom spracovania vášho dopytu alebo dotazu. Vďaka tomu vám budeme môcť čo najskôr odpovedať a vyriešiť vašu požiadavku. Pre viac informácií kliknite tu.