Homepage

Cesta od špendlíkovej schémy k projektu SCADA2012

Predchodcom meracieho systému SCADA bola v mnohých dispečerských centrách špendlíková schéma. Po desiatky rokov sa do ručne zakresľovaného nákresu distribučnej siete zapisovali poruchy aj plánované opravy. S nástupom počítačovej techniky a informačných systémov sa začali „špendlíky“ postupne nahrádzať meracím systémom SCADA. V spoločnosti PRE distribúcie sa rozhodli pre ďalšie zdokonalenie systému o vizualizácii 400V siete. Viac informácií o tomto jedinečnom projekte sa dozviete z rozhovoru s vedúcim sekcie Riadenie sietí, Ing. Jiřím Hradeckým.

Energia v kolíske evolúcie

Galapážske súostrovie vo východnom Pacifiku vstúpilo do dejín vedy ako miesto, ktoré umožnilo Darwinovi, aby pochopil evolučné princípy vývoja. Teraz tu prebieha iná evolučná zmena - energetické zásobovanie začal zaisťovať unikátny systém, ktorý by sa mal rozšíriť aj do iných miest.

Meter Data Management System

EnergyIP MDM – aplikace pro plánování a rozmístění chytrých měřidel Využijte naplno svá data a objevte hodnotu investice do systému chytrého měření spotřeby energie. Aplikace EnergyIP Meter Data Management (MDM) je určena pro automatizaci obchodních procesů spojených se správou dat z chytrých měřidel. Díky komplexní sadě nástrojů mohou energetické společnosti řešit běžné záležitosti spojené s využíváním energetických služeb, jako jsou údaje pro vyúčtování na bázi řešení „meter-to-cash“, ale i nové možnosti, které využívají kumulativní data, data registrů, intervalová data a data z přístrojů IoT pro podporu klíčových podnikových aplikací.

InterFlex

Na začátku ledna 2017 odstartoval evropský smart grid projekt InterFlex, podpořený z programu Horizon 2020, který je zaměřen na zvyšování flexibility evropských distribučních sítí v prostředí stále významnějšího podílu obnovitelných zdrojů energie s využitím konceptu smart grid. Účastníkem projektu je i ČEZ Distribuce a jako partner se na něm podílí i Siemens.

Dresser Rand Siemens Business

Kromě pozice největšího světového dodavatele pro plynárenský a ropný průmysl v uvedené oblasti koncern v neposlední řadě získal i výrobní závod na kogenerační zdroje pro decentrální výrobu elektřiny a tepla. Nicméně Dresser Rand v rámci koncernu Siemens kombinuje a řídí zejména aktivity týkající se kompresorů. 

Inteligentní distribuční trafostanice

Energie z obnovitelných zdrojů, k níž se upínáme jako k jedné z cest, jak zachránit naši těžce zkoušenou planetu, klade velké nároky na zabezpečení energetické distribuční sítě. Vítr, slunce nebo třeba bioplyn jsou sice šetrné k přírodě, ale dodávky energie z těchto zdrojů se vyznačují nestabilitou. Proto se, spolu s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů, musí zvyšovat i úsilí energetiků o stabilizaci sítí vysokého a nízkého napětí.